Młodzi Ukraińcy razem z braćmi z Taizé

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bracia ze wspólnoty w Taizé (Francuz br. Benoit i Słowak br. Jean Daniel) odwiedzili Białoruś i Ukrainę. Spotkali się tam z hierarchami różnych Kościołów i modlili się z młodzieżą. Przygotowali też młodzież na 40. europejskie spotkanie, które odbędzie się od 28 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. w Bazylei.

We Lwowie rzymskokatolicka parafia św. Jana Pawła II razem z grekokatolicką komisją ds. młodzieży zorganizowała modlitwę ze śpiewami kanonów we lwowskiej katedrze łacińskiej.

Abp Mieczysław Mokrzycki spotkał się z braćmi i uczestniczył w modlitwie. Do bardzo licznie zgromadzonej młodzieży skierował słowo, zachęcając do modlitwy o pokój na Ukrainie. Modlitwa zgromadziła razem duchownych i młodzież rzymsko- i grekokatolicką. Śpiewy animował chór grekokatolicki. Po modlitwie, w przedsionku katedry, bracia rozmawiali z młodymi.

W niedzielę br. Jean Daniel był obecny na Mszy w grekokatolickiej cerkwi św. Włodzimierza i Olgi, a br. Benoi na odpustowej sumie w nowo otwartej rzymskokatolickiej kaplicy św. Jana Pawła II w południowej dzielnicy Lwowa. Brat Benoit opowiedział o spotkaniach św. Jana Pawła II z bratem Rogerem i wspólnotą w Taizé.

Młodzi Ukraińcy razem z braćmi z Taizé
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze