Fot. Hans-Jürgen Bauer

Kard. K. Koch: Bliski Wschód miejscem starań o jedność chrześcijan

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bliski Wschód jest z jednej strony regionem męczenników chrześcijańskich, z drugiej zaś „miejscem naszych korzeni i jedności” – przypomniał kard. Kurt Koch na kilka dni przed spotkaniem głów Kościołów regionu Morza Śródziemnego 7 lipca w Bari.

Przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan podkreślił, że „Bliski Wschód jako kolebka chrześcijaństwa” jest „wyjątkowym miejscem dla starań o jedność chrześcijaństwa”. W tym kontekście wskazał na istniejące już zasady przyjmowania sakramentów w wyjątkowych sytuacjach, uzgodnione przez stronę rzymskokatolicką i tradycyjne Kościoły Wschodu. Podkreślił, że zawarto już uzgodnienia duszpasterskie z niektórymi Kościołami dawnej tradycji wschodniej o wzajemnym dostępie do sakramentów w wyjątkowych sytuacjach. Od 1984 r. dotyczy to Kościoła syryjskiego oraz katolików chaldejskich i wiernych Asyryjskiego Kościoła Wschodu, którzy takie porozumienie zawarli w 2001 roku.

Zdaniem purpurata mniejszości chrześcijańskie, ale także wielu innych ludzi, przeżywają w tym regionie czas wielkich cierpień, toteż intensywne starania ekumeniczne mogą być dla nich pokrzepieniem. Szwajcarski kardynał kurialny dodał, że chodzi tu zwłaszcza o stosunki między katolikami a prawosławnymi. Podkreślił, że nieprzypadkowo 6 stycznia 1964 r. właśnie w Jerozolimie uścisnęli się papież Paweł VI i patriarcha konstantynopolski Atenagoras.

W sobotę 7 lipca, na zaproszenie Franciszka, do Bari na południu Włoch przybędą wysokiej rangi przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w większości z Bliskiego Wschodu, by wspólnie z nim modlić się o pokój w tym regionie. O modlitewne wsparcie i towarzyszenie tej inicjatywie prosił papież wiernych po modlitwie Anioł Pański 1 lipca. Spotkanie to przebiegać będzie pod hasłem „Pokój w tobie!” (Ps 122, 8).

Swój udział w nim zapowiedziało ok. 20 wysokiej rangi przedstawicieli Kościołów prawosławnych, starożytnych Kościołów wschodnich (niechalcedońskich), katolickich Kościołów wschodnich, luteran i Rady Kościołów Bliskiego Wschodu. W tym gronie jest po pięciu patriarchów niekatolickich i katolickich.

Kard. K. Koch: Bliski Wschód miejscem starań o jedność chrześcijan
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze