Kard. Parolin: dla Jana Pawła II szczególne znaczenie miał Sobór Watykański II

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W pontyfikacie Jana Pawła II szczególne znaczenie miało dziedzictwo II Soboru Watykańskiego – zaznaczył w przesłaniu skierowanym na ręce ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej dr. Janusza Kotańskiego sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.

Na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie odbywa się dziś międzynarodowa konferencja „Święty Papież Jan Paweł II i jego dziedzictwo. W 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową”. Jej organizatorem jest Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej. „Właśnie wychodząc z tej wielkodusznej posługi dla projektu soborowego można zrozumieć i wyjaśniać obszerne horyzonty jego posługi Piotrowej. Będąc stanowczo przekonanym, że człowiek jest w pełnym tego słowa znaczeniu drogą Kościoła wyszedł on na spotkanie każdego człowieka i całego człowieka” – stwierdził kard. Parolin.

Watykański sekretarz stanu przypomniał, że swoimi 104 pielgrzymkami zagranicznymi i 142 na terenie Włoch Jan Paweł II zainaugurował całkowicie nowy styl sprawowania posługi Piotrowej, łączący słowo z wymownymi gestami oraz obecnością w każdym zakątku ziemi. „W jego misji wybijają się obrona ludów i narodów, głoszenie wolności słowa i wolności religijnej, które rzuciły poza żelazną kurtynę ziarno emancypacji i wolności, a wypełniły się wraz z upadkiem Muru Berlińskiego w 1989 roku” – zaznaczył kard. Parolin.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej podkreślił także wkład Papieża z Polski w zaangażowanie społeczne Kościoła na rzecz przezwyciężenia nierówności i niesprawiedliwości. Przypomniał nauczanie papieskie dotyczące Europy, jej wartości i tradycji chrześcijańskiej, a także w obronie pokoju. „Św. Jan Paweł II dał nowy impuls dialogowi ekumenicznemu i międzyreligijnemu słowami i gestami, które otworzyły nowe drogi” – przypomniał najbliższy współpracownik Papieża Franciszka. Jednocześnie zaznaczył, że maryjny rys pontyfikatu Papieża-Polaka łączył się z promocją roli kobiety w Kościele i społeczeństwie.

Kard. Parolin podkreślił również troskę Jana Pawła II o krzewienie świętości w Kościele, wyrażającą się między innymi ogłoszeniem 482 nowych świętych i 1319 nowych błogosławionych. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej przypomniał szczególne umiłowanie przez Ojca Świętego młodzieży, czego wyrazem były między innymi Światowe Dni Młodzieży. Podkreślił umiłowanie życia ludzkiego i lekcję szacunku dla tego daru Bożego, jaką były ostatnie lata pontyfikatu tego wielkiego papieża, naznaczone chorobą i cierpieniem, których nigdy nie ukrywał i nie negował.

Konferencję poprzedziła Msza św. w uniwersyteckim kościele pw. Świętych Dominika i Sykstusa. Obrady zainaugurowały wystąpienia: o. dr hab. Michała Palucha OP, rektora Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu i Janusza Kotańskiego, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. 

Konferencja składa się z pięciu części: dwie przedpołudniowe i trzy popołudniowe. W pierwszej, zatytułowanej „Jan Paweł II – świadectwo życia” głos zabiorą: abp Piero Marini, abp Mieczysław Mokrzycki, Arturo Mari i rabin Jack Bemporad, a w drugiej nt. „Jan Paweł II – polityk, który przyniósł światu wolność” – kard. Angelo Amato, abp Silvano Maria Tomasi, ambasador Eduard Habsburg i dr Massimiliano Signifredi.

Podczas trzeciej sesji plenarnej „Przesłanie Jana Pawła II” omówią: George Weigel, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz i ks. dr Andrzej Dobrzyński. Sesja czwarta nosi tytuł „Pisarz i media”, a głos zabiorą: dr Valentina Alazraki, ks. prof. Jan Sochoń i dr Antonio Tarallo. W czasie ostatniej, piątej sesji „Wojtyła – filozof i teolog” mówić będą: dr Stanisław Grygiel, dr hab. Francesco Compagnon OP i dr hab. Juan José Sanguineti.

Fot. lastampa.it

Kard. Parolin: dla Jana Pawła II szczególne znaczenie miał Sobór Watykański II
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze