Kolejni hiszpańscy błogosławieni

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Od soboty 8 października czci się jako błogosławionych kolejnych czterech męczenników, którzy podczas prześladowań w Hiszpanii w latach 30. ubiegłego wieku zginęli śmiercią męczeńską. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w katedrze w Oviedo.

Zamordowani 80 lat temu Hiszpanie to ks. Jenaro Fueyo Castañón i jego trzej świeccy parafianie: ojcowie wielodzietnych rodzin Segundo Alonso González i Isidoro Fernández Cordero oraz chcący wstąpić do zakonu dominikanów Antonio González Alonso. Pochodzili z niewielkiej miejscowości Nembra w rejonie autonomicznym Asturia. O ich proces beatyfikacyjny, który rozpoczął się w 1991 r., zabiegali sami krewni.

Przez długi czas był to temat delikatny i przemilczany z racji wojny domowej i wiążących się z nią prześladowań religijnych, które opanowały Hiszpanię na cztery lata.. „Celem prześladowania było zlikwidowanie Kościoła katolickiego poprzez mordowanie księży, zakonników i wiernych, profanacje, palenie i niszczenie wszystkiego. Ostateczny bilans jest straszny: męczeństwo 13 biskupów, 6838 księży, zakonników, zakonnic i seminarzystów oraz dziesiątek tysięcy świeckich, zamordowanych tylko za to, że byli praktykującymi katolikami” – powiedział kard. Amato podczas uroczystości beatyfikacji.

Nembra liczyła w latach trzydziestych XX w. około tysiąca mieszkańców. Ks. Genaro Fueyo Castañón został mianowany proboszczem tamtejszej parafii w 1899 r. i dzięki gorliwej pracy duszpasterskiej parafia w krótkim czasie stała się prężnym ośrodkiem życia religijnego i społecznego. Działały w niej Katolicki Związek Zawodowy (Sindicato Católico) i Nocna Adoracja (Adoración Nocturna). Aż sto osób z parafii wybrało życie zakonne i kapłańskie.

Zadana śmierć i tortury, którym zostali poddani nowi błogosławieni, wiązały się z ich działalnością w Kościele. 20 października 1936 r. ks. Genaro został uwięziony i zamordowany w kościele, w którym posługiwał. Następnego dnia obchodziłby 50-lecie święceń kapłańskich. Isidro Fernández (43 lata) i Segundo Alonso González (48 lat) w więzieniu byli bici i torturowani przez rewolucjonistów, lecz pomimo tortur nie wyrzekli się wiary. Z kolei 24-letni Antonio González po uwięzieniu został zmuszony do niszczenia przedmiotów religijnych i bluźnierstw. Kiedy odmówił, rewolucjoniści ucięli mu język i zabili go pałkami.

W sobotniej uroczystości uczestniczył m.in. jedyny żyjący syn bł. Isidora, Enrique Fernández. Ze wzruszeniem wspomina on ostatnie słowa ojca: „Macie im przebaczyć tak, jak ja przebaczam, z całego serca”.

Błogosławieni z Nembra dołączyli do grona ponad tysiąca hiszpańskich męczenników wojny domowej w Hiszpanii z lat 1936-1939. Zabici przez rewolucjonistów z nienawiści do wiary byli i są beatyfikowani już przez trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

 

fot. horrabin, flickr

Kolejni hiszpańscy błogosławieni
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze