grób Jezusa

Fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 21 kwietnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20, 6-9).  

 

Zmartwychwstanie. Pusty grób. Pascha Chrystusa, czyli przejście ze śmierci do życia. Najbardziej poruszające święto chrześcijaństwa. Lubię ten opis i słowa św. Jana o Piotrze i jego przemianie: „ujrzał i uwierzył” w Chrystusa. Chciałbym, aby ludzie, patrząc na nasze życie chrześcijańskie, też uwierzyli w Boga. Aby mogli zobaczyć naszą przemianę z egoizmu, pychy, innych grzechów, w ludzi wolnych od nich. Z Nim nasze małe „zmartwychwstania” możliwe.

Komentarz do Ewangelii, 21 kwietnia 2019
2.8 (46.67%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze