Komentarz do Ewangelii, 22 sierpnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1,38). 

 

Maryja to najpiękniejsza kobieta w dziejach świata. Prosta, pokorna, zawsze blisko Boga. Bez grzechu. Dzisiejszy jej tytuł, który wspominamy – królowa – ma podkreślać jej wielkość, majestat, szczególną rolę w historii zbawienia. Dla mnie jednak jest bliższa jako Miriam z Nazaretu, czuła Matka, o której śpiewałem jako dziecko w kościele, że jest „Matką, która wszystko rozumie i sercem ogarnia każdego z nas”.

Zobacz także
Wasze komentarze