Fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 22 sierpnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1, 34-38). 

 

Maryja Królowa. Najpiękniejsza kobieta w historii świata. Wypowiedziała najważniejsze „tak” w dziejach ludzkości. Żyła w taki sposób, że Bóg był dla niej na pierwszym miejscu. Proszę Mistrza z Nazaretu, aby małymi krokami, podobnie działo się w moim życiu. 

Zobacz także
Wasze komentarze