YouTube/ PrzystanekJezusTV

Komentarz do Ewangelii, 8 lipca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie»” (Mt 10, 3-7). 

Gdyby tak popatrzyć, to wśród apostołów są ludzie z wyższym wykształceniem i ci bez niego; szlachetnie urodzeni i prości; biedni i bogaci; wielcy grzesznicy i mniejsi; z dużych miast i z wiosek… Wśród nich jest miejsce i dla Ciebie i dla mnie. Jesteśmy Bogu bardzo potrzebni. 

Zobacz także
Wasze komentarze