Koniec kryzysu wiary w Europie?

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Koniec kryzysu wiary w Europie?” – na to pytanie starali się odpowiedzieć hierarchowie z Białorusi, Danii i Włoch podczas debaty zorganizowanej dziś w Poznaniu. Dyskusję związaną ze zgromadzeniem plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zorganizowała redakcja „Przewodnika Katolickiego”.

W spotkaniu wzięli udział: przewodniczący Rady kard. Angelo Bagnasco z Włoch, abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi i biskup bp Czesław Kozoń z Danii, przewodniczący Konferencji Biskupiej Skandynawii. Podczas spotkania wysłuchano świadectw biskupów pracujących w krajach dużo bardziej zlaicyzowanych niż Polska, którzy mówili jak przeżywać obecny kryzys wiary, jak sobie z nim radzić i co budzi ich nadzieje.

Zdjęcie: Poznań, arcybiskup Poznania i wiceprzewodniczący CCEE abp Stanisław Gądecki, arcybiskup Genui i Przewodniczący CCEE kardynał Angelo Bagnasco i arcybiskup Westminster i wiceprzewodniczący CCEE kardynał Vincent Nichols podczas konferencji prasowej Prezydencji CCEE , fot. Jakub Kaczmarczyk, PAP

Doświadczenia z różnych krajów
Wszyscy prelegenci zgodnie stwierdzili, że kryzys wiary jest kryzysem Kościoła, na co wskazują statystyki mówiące m.in. o coraz mniejszej liczbie osób praktykujących. Zaznaczono, że kryzys może być czymś zbawiennym dla Kościoła, bo pozwala postawić diagnozę o jego przyczyny. Z drugiej strony, wskazano na zjawisko sekularyzmu, czyli stylu życia jakby Bóg nie istniał.

Przekuć problem w dobre rozwiązanie
Jak podkreślał kard. Bagnasco, sekularyzm przyjął obecnie formę wyrafinowanej ideologii totalitarnej, a co papież Franciszek nazywa „aroganckim imperializmem”. Ideologia ta jest tak groźna, gdyż zabija człowieczeństwo osoby ludzkiej, jedną z jej najcenniejszej wartości, jaką jest wolność pozbawia treści, co prowadzi do zagubienia i braku sensu życia. Co też istotne, wiara przestała osądzać rzeczywistość i tym samym przestała być ważnym elementem codziennej kultury.

Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów Kardynał Marc Ouellet podczas Uroczystych Nieszporów w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w katedrze poznańskiej, w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatów Europy, fot. Jakub Kaczmarczyk, PAP

Zdaniem bp. Kozonia, do kryzysu wiary przyczyniają się sami chrześcijanie, gdyż jedynie ją deklarują, a nią nie żyją. Przestrzegł, aby nie traktować człowieka jako części ludzkiej „masy”, ale jako konkretną jednostkę, która poszukuje ideałów. Wskazał na ciągłą aktualność nauczania II Soboru Watykańskiego, które było odpowiedzią na narastający od zakończenia II wojny światowej kryzys, którego kulminacją były protesty końca lat 60. w krajach Zachodu.

Akt poparcia dla papieża
Hierarchowie zapytani zostali, dlaczego zebrani na posiedzeniu CCEE wystosowali apel poparcia dla papieża Franciszka po ostatnich atakach na jego osobę niektórych kręgów kościelnych. Przypomnieli, że papieże nie raz byli atakowani w najnowszych dziejach Kościoła. Zgodnie stwierdzili, że dyskusja wokół nauczania Kościoła jest wskazana, ale osoba papieża jest nienaruszalna jako znak jedności całego Kościoła. „Rola następcy św. Piotra od ponad 2 tys. lat jest taka sama i nie wolno jej naruszać” – podkreślił abp Kondrusiewicz.


W Kościele najważniejszy jest człowiek

Pytani, w jakiej fazie kryzysu znajduje się Kościół biskupi zgodnie stwierdzili, że o tym najlepiej wie sam Bóg. Kard. Bagnasco zwrócił uwagę, że w Kościele nie są najważniejsze struktury, programy czy umiejętności organizacyjne, ale sam człowiek. Zaznaczył, że pomimo „fali uderzeniowej”, jaką przeżywa Kościół, najważniejszy jest człowiek, w którego głębi tkwi potrzeba religijna, sensu życia i wartości.

Stałe nawracanie się
Odpowiadając na pytania, na ile kryzys jest winą samego Kościoła, a na ile wrogiej mu rzeczywistości, przypomniano formułę św. Augustyna, że Kościół stale musi się nawracać, a we współczesnym świecie stał się przy swych wadach i całej swej pokorze jedynym głosem przemawiającym do sumienia jednostki ludzkiej i całych zbiorowości.

Autentyzm a nie tylko deklaracja
Abp Kondrusiewicz wskazał na potrzebę indywidualnego rachunku sumienia: na ile jesteśmy autentycznymi wyznawcami Chrystusa, a nie tylko „wierzącymi, ale nie praktykującymi”. Mówiąc o kryzysie wiary spowodowanym dobrobytem stwierdzono, że nie jest on aż tak ważną przyczyną (przykład Stanów Zjednoczonych), ale jest bardzo groźny, gdy staje się on „bogiem”. Stwierdzono, że niestety za postępem technologicznym nie idzie postęp duchowy, o czym już mówił Jan Paweł II.

Powrót do korzeni?
„Europa boi się Boga gdyż uważa Go za wroga wolności, życia i szczęścia” – stwierdził kard. Bagnasco. Parafrazując stwierdzenie, że religia jest „opium dla ludu” stwierdzono, że obecnie prawdziwym „opium dla ludu jest brak Boga”. Europa musi przezwyciężyć „strach” przed „przesądami” transcendencji, strach przez Bogiem i przyjąć z pogodą ducha Jego istnienie. Na zakończenie hierarchowie wyrazili nadzieję, że Europa się przebudzi, odkryje na nowo swe chrześcijańskie korzenie i zrobi to z miłości do człowieka i całego Stworzenia.

Zdjęcie: Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, gdzie odbywało się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatów Europy. Na spotkanie pod hasłem „Solidarny duch Europy” przyjechali przewodniczący konferencji episkopatów z 45 krajów Europy, fot. Jakub Kaczmarczyk, PAP

Debata odbyła się w związku z zakończonym dziś w Poznaniu zgromadzeniem plenarnym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Wiceprzewodniczącym tego gremium jest abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Tematem obrad z udziałem przewodniczących episkopatów Starego Kontynentu był „Duch solidarności w Europie”. Uczestnicy zgromadzenia dyskutowali o wolontariacie młodzieży i dorosłych jako ewangelicznym zaangażowaniu w życie Kościoła i społeczeństwa, które łączy Europę. Z kolei poruszając tematykę solidarności na naszym kontynencie, nawiązywano do polskiego ruchu „Solidarności”. Pisaliśmy o tych wydarzeniach na portalu.

Koniec kryzysu wiary w Europie?
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze