fot. Keno Photography - Kenan Šabanović

fot. Keno Photography – Kenan Šabanović

Korzyści z wiary w zmartwychwstanie w islamie

8 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Koran – święta księga muzułmanów – porównuje stwarzanie wszechświata z rozwijaniem księgi ze zwojów, a nastanie końca świata ze zwijaniem tejże księgi. Obie te czynności będą tak łatwe dla Boga jak zwijanie zwoju papieru – pisze Edyta Chadid z Ligi Muzułmańskiej RP.

Jak rozwinął Bóg świat na początku, tak samo zwinie go, pokazując swą władzę absolutną i stworzy ponownie w innej formie: 

Tego Dnia My zwiniemy niebo, tak jak się zwija zwoje ksiąg. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie, My je powtórzymy – według Naszej obietnicy. Zaprawdę, My tego dokonujemy! 

(rozdział 21 Prorocy: werset 104) 

W innym fragmencie Koranu czytamy: 

A czyż oni nie widzieli, Że Bóg, który stworzył niebiosa i ziemię, i nie doznał przez to zmęczenia, jest w mocy ożywić umarłych? Tak! Zaprawdę, On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!” 

(rozdział 46 Piaszczyste wydmy: werset 33) 

Koran porównuje Zmartwychwstanie z ożywianiem ziemi, jakie następuje wiosną: nasiona zaczynają kiełkować i wyrastają z nich różne rośliny, natomiast wskrzeszenie zmarłego w Dniu Sądu wyglądać będzie następująco: 

Wśród Jego znaków jest to, iż widzisz ziemię pokorną; a kiedy My zsyłamy na nią wodę, to ona się wzburza i nabrzmiewa. Zaprawdę, Ten, który ją ożywia, będzie z pewnością ożywicielem zmarłych! On jest nad każdą rzeczą wszechwładny!  

(rozdział 41 Wyjaśnione: werset 39) 

Po śmierci zostaniemy wezwani, aby zdać relację z całego naszego życia. Poza tym nasze stworzenie stanowi dowód wszechmocy Boga, który jako Jedyny wskrzesza zmarłego do życia. 

Czy człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru? Czyż nie był on kroplą spermy, która wytrysnęła, potem stała się grudką krwi zakrzepłej? On go stworzył i ukształtował. I uczynił z niego parę – mężczyznę i kobietę. Czy Ten nie posiada mocy, aby przywrócić do życia zmarłych?  

(rozdział 75 Zmartwychwstanie: wersety 36-40) 

Po wierze w istnienie jedynego Boga to wiara w Zmartwychwstanie odgrywa najważniejszą rolę w życiu muzułmanina i dzięki niej można zapewnić pokojowy ład w społeczeństwie. Stąd pytanie: czy ci, którzy nie wierzą, że będą w życiu przyszłym pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny, mają powód, aby żyć uczciwie i w sposób prawy? Szczególnie ludzie wierzący w Sąd Ostateczny na Tamtym Świecie próbują żyć uczciwie w obecnym życiu. 

Czytamy w Koranie: 

I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji i cokolwiek recytowałbyś z Koranu, 
i jakiekolwiek podejmujecie działanie (…)I nie ujdzie uwagi twego Pana 
nawet ciężar jednego pyłku – ani na ziemi, ani w niebiosach; 
ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego 
– żeby to nie było w Księdze jasnej.” 

 (rozdział 10 Jonasz: werset 61) 

Niektórzy aniołowie są odpowiedzialni za rejestrowanie wszystkiego, co czynimy. Jednak to Bóg ma przede wszystkim świadomość naszych czynów, zamiarów, nawet naszych myśli czy rozważań. Osoby, które postępują właściwie, znajdują wewnętrzny spokój i szczęście w obu światach. 

Wiara w Zmartwychwstanie powstrzymuje młodych ludzi od marnowania swego życia na rzeczy przemijające, skupiania się na nowinkach technicznych i przesadnego ich używania, daje również nadzieję starszym, gdy zbliża się ich śmierć, że niedługo będą w „drugim życiu”. Wiara ta pomaga znieść śmierć osób ukochanych; jesteśmy świadomi, że w przyszłości spotkamy się z nimi. Dzieci, które wierzą, że spotkają się z ich ukochanymi zmarłymi w drugim, lepszym świecie, znajdują w Zmartwychwstaniu pocieszenie. 

Każdy z nas, niezależnie od wieku i płci, potrzebuje wiary w Zmartwychwstanie tak samo jak potrzebuje do życia wody i powietrza; a jeśli wpoimy tę wiarę w serca młodych ludzi, to nie będą szkodliwym elementem społecznym, ale „budowniczymi” swego kraju i będą pożyteczni dla całej ludzkości. 

Dzieci z kolei są bardzo wrażliwe i delikatne, są „podwójnie” podatne na nieszczęścia, Kiedy tracą członka rodziny albo stają się sierotami, ich świat staje się bardzo smutny i ciemny, czasem popadają w głęboką rozpacz. Często podchodzą do grobu i proszą Boga: 

O, Boże! Proszę przywróć ją/jego do życia i pozwól mi zobaczyć ją/jego jeszcze raz

Dzieci dopiero znajdą prawdziwe pocieszenie, jeśli będą przekonane, że ich ukochane osoby, które odeszły do Raju, po jakimś czasie się z nimi spotkają. 

Podobnie przed trudnym czasem są ludzie starsi, którym minęło ich dzieciństwo i młodość. Jak można ich pocieszyć, skoro są świadomi rychłej śmierci? 

Koran wyraża podobne uczucia, jakie miał proroka Zachariasz: 

Panie mój! Moje kości osłabły a głowa rozjaśniła się siwizną. 
A ja nigdy nie byłem, Panie mój, w modlitwie do Ciebie nieszczęśliwy. 

Oto obawiam się moich bliskich po mojej śmierci. 
A moja żona jest bezpłodna. Daj mi więc od Ciebie następcę! 
On będzie po mnie dziedziczył; on będzie dziedzicem rodu Jakuba. 
Panie mój! Znajdź w nim upodobanie

(rozdział 19 Maria: wersety 2-6) 

Ale jego wołanie to również wołanie wszystkich starych ludzi. Wiara w Boga i Zmartwychwstanie przekazuje im dobrą nowinę: śmierć to tylko zmiana światów, uwolnienie od obowiązków doczesnego życia, śmierć to „paszport” do wiecznego miejsca pełnego piękna i boskich błogosławieństw. 

Przecież Stwórca, który stworzył nas i umieścił w tym świecie, utrzymuje nas przy życiu przez długi czas, nie zostawi nas w ciemności grobu i nie będziemy iść ciemnymi korytarzami wychodzących na inny świat. Wręcz przeciwnie – da nam wieczne i bardzo szczęśliwe życie w oparciu o dobrodziejstwa Raju. Taka dobra nowina pociesza starych ludzi i każdego z nas, abyśmy powitali śmierć z uśmiechem. 

Wolna wola, którą dysponujemy, sprawia, że jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami wśród innych istot. Ta wolna wola jest manifestacją boskiego miłosierdzia i o ile wykorzystamy ją właściwie, wtedy zostaniemy nagrodzeni owocami jego miłosierdzia. To wiara w Zmartwychwstanie skłania nas do wykorzystywania naszej wolnej woli właściwie, nie zaś po to, by krzywdzić innych. 

Omar ibn Al Chattab – drugi kalif i jednocześnie jeden z Towarzyszy proroka Muhammada – zaobserwował jak pewien młody człowiek dzielnie opierał się złu, powiedział do niego:  

Naród pozbawiony młodego pokolenia skazany jest na wygaśnięcie

Młodzi ludzie mają energię zdolną przekształcać świat, ale musi być ona właściwie spożytkowana. Reasumując, wiara w Zmartwychwstanie powstrzymuje młodych ludzi od marnowania energii na błahe przyjemności, a kieruje ich ku życiu zdyscyplinowanemu i pożytecznemu. 

Wiara w Zmartwychwstanie daje też pocieszenie choremu. Wierzący, który cierpi na nieuleczalną chorobę, może myśleć: 

Umieram; nikt nie jest w stanie przedłużyć mojego życia. Na szczęście idę do Raju, gdzie odzyskam moje zdrowie i młodość, i będę się nimi cieszył na zawsze. 

Wszyscy słudzy Boga i prorocy witają śmierć z uśmiechem. Ostatni prorok – prorok Muhammad – powiedział w końcowych chwilach swego życia: 

Boże, szczerze pragnę wiecznej Twojej obecności w wiecznym świecie. Poprzedniego dnia poinformował swych towarzyszy: Bóg pozwolił jednemu ze jego sług wybrać pomiędzy pięknem tego świata, jak długo zechce, a tym, co jest u Niego. Sługa wybrał to, co jest u Boga” (sługą, któremu dany był wybór, był sam prorok). Towarzysze jego i tak zrozumieli, kogo miał na myśli. 

 Wiara w Zmartwychwstanie zmienia dom, w którym przebywamy, w przedsmak ogrodów Raju. W domu, gdzie młodzież podąża jedynie za przyjemnościami, dzieciom nie wpaja się praktyk religijnych, rodzice zaś myślą tylko o coraz to nowych uciechach życia a dziadków umieszcza się w domach starców i pociechą dla nich są jedynie z zwierzęta domowe, gdyż brak wokół nich wnuków, które by ich kochały – w takim domu życie jest ciężarem trudnym do zniesienia. Wiara w Zmartwychwstanie przypomina ludziom o ich obowiązkach względem rodziny i jeśli wypełniają te obowiązki, w domu zaczyna panować atmosfera wzajemnej miłości i szacunku. 

Życie rodzinne oparte na wierze sprawia, że członkowie rodziny czują się, jak gdyby znajdowali się już w przedsionkach Raju. 

Poniżej wypowiedzi proroka Muhammada odnoszących się do Zmartwychwstania i życia po śmierci: 

O, ludzie! Będziecie wskrzeszeni boso i nago. Posłuchajcie mnie z uwagą: Tym, który zostanie ubrany jako pierwszy, będzie Abraham. 

Odkąd Bóg stworzył Adama, ludzie nie doświadczyli wydarzenia straszniejszego niż śmierć. Jednakże dla grzeszników śmierć jest łatwiejsza niż to, co po niej nastąpi. Będą cierpieć takie męki, że pot pokryje ich ciała. 

W Koranie czytamy: 

My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania na ich twarzach ślepych, głuchych, niemych. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Za każdym razem, kiedy będzie przygasać, My zwiększymy dla nich ogień palący. 

(rozdział17 Podróż Nocna, werset 97) 

Prorok Muhammad mówił dla swoich towarzyszy, że niewierni ludzie po wstaniu z grobu będą czekać na Dzień Sądu Ostatecznego bardzo długo, z kolei wierni oczekiwać go będą bardzo krótko: 

Dzień Zmartwychwstania dla wiernego będzie trwał chwilę tyle ile trwają dwa rakaty. 

(rakat to pokłon w modlitwie jeden rakat trwa około dwóch minut)

Według słów proroka Muhammada 

W Dniu, w którym nie będzie innego schronienia poza cieniem Tronu Allaha, On udzieli w nim schronienia siedmiorgu: 1. sprawiedliwemu władcy; 2. młodemu, który rósł, wielbiąc Allaha; 3. człowiekowi, którego serce jest związane z meczetem; 4. dwóm ludziom kochającym się, spotykającym i rozstającym przez wzgląd na Allaha; 5. mężczyźnie, któremu ofiarowuje się (aby współżyć) niezwykle piękna kobieta, a on odmawia mówiąc: „Obawiam się Allaha”; 6. rozdającemu jałmużnę i ukrywającemu ten fakt tak, że lewa ręka nie wie, co rozdała prawa; 7. wspominającemu Allaha w samotności, którego i oczy napełniają się łzami. 

(relacjonował Al-Buchari i Muslim) 

Na zakończenie przytoczę rozmowę proroka Mojżesza z Bogiem dotyczącą Raju: 

Prorok Mojżesz spytał Boga: 

Panie mój, powiedz o osobie stojącej na najniższym poziomie Raju? 

Bóg odpowiedział: 

O, Mojżeszu, to jest mężczyzna, który wyszedł z piekła i na czworakach wszedł do Raju. Kiedy mężczyzna ten zobaczył Raj, myślał, że jest pełen ludzi i wrócił do Boga mówiąc mu o tym. Bóg zapytał go: Czy będziesz zadowolony, jeśli będziesz miał w Raju bogactwa większe niż najbogatszy król na ziemi?Masz ten majątek pomnożony przez pięć. Mężczyzna odpowiedział, że jest zadowolony. 

Wtedy Bóg rzekł: Masz bogactwo pomnożone przez dziesięć. 

Mojżesz zapytał: 

Jeżeli tyle dostanie osoba na najniższym poziomie, to co dostanie osoba będąca na najwyższym poziomie? 

Bóg odpowiedział: To są ci, którym osobiście włożę szczęście i dumę. 

(*fragmenty Koranu w przekładzie Józefa Bielawskiego) 

——————————-
Pani Edyta Chadid z Ligi Muzułmańskiej RP, jest żoną poznańskiego imama.

Korzyści z wiary w zmartwychwstanie w islamie
1.5 (24.71%) 51 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze