popiełuszko

Ks. Jerzy Popiełuszko, fot. Wikimedia Commons

Ks. Jerzy Popiełuszko w Watykanie

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie odwiedzić można wystawę zatytułowaną „Dekalog ks. Jerzego Popiełuszki”. Oficjalnie otworzył ją ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański. Zorganizowano ją z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
 

Jak podkreśla Radio Watykańskie wystawa (można ją oglądać do końca stycznia) stanowi „uczczenie człowieka, którego świadectwo jest jeszcze dzisiaj zachętą dla prześladowanych z powodów religijnych i politycznych lub którzy angażują się w obronę podstawowych praw człowieka”. Ekspozycja ukazuje misję tego odważnego kapłana, miłującego wolność i prawdę, kapelana „Solidarności”, „zawsze bliskiego chorym, ubogim i prześladowanym”.

obraz ks. Jerzego przy ołtarzu główny kościoła pw. św. Stanisława Kostki w W-wie, fot. Maciej Kluczka

Radio Watykańskie przypomniało, że bł. ks. Jerzy, wyświęcony na kapłana w 1972 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, kierował się w życiu słowami z Listu św. Pawła do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. W swych kazaniach, głoszonych podczas mszy za ojczyznę w Warszawie i cenzurowanych przez komunistów, otwarcie krytykował reżym, nieustannie bronił wolności wyznania i poglądów, troszczył się o prawa człowieka i o sprawiedliwość.

>>> Jurku, pomóż wybrać właściwą drogę… Taki był ks. Jerzy [REPORTAŻ]

Przywołano również „pamiętne wezwanie”, z jakim ks. Jerzy zwrócił się w swym ostatnim kazaniu 19 października 1984 r. do swych rodaków, aby prosili Boga o dar wolności „od strachu, przemocy, przede wszystkim zaś od zemsty”. Zdaniem rozgłośni słowa te stały się duchowym testamentem polskiego kapłana, gdyż w kilka godzin później trzej funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych porwali go, torturowali a następnie zamordowali. 30 października jego ciało znaleziono w wodach Wisły, a wiadomość o tym wstrząsnęła opinią publiczną i całym krajem do tego stopnia, że pogrzeb kapłana zgromadził pół miliona ludzi.

popiełuszko

fot. Wikimedia Commons

Radio Watykańskie przypomniało ponadto, że wśród ponad 18 mln pielgrzymów, jacy od tamtego czasu złożyli w Warszawie hołd „temu męczennikowi naszych czasów”, był także św. Jan Paweł II, który w 1987 odwiedził jego grób przy kościele św. Stanisława Kostki, w którym kapłan posługiwał. A 6 czerwca 2010 r. Benedykt XVI ogłosił męczennika błogosławionym.

Podobna wystawa, również zatytułowana „Dekalog ks. Jerzego Popiełuszki”, czynna jest od 3 grudnia 2019 do końca lutego na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum.

Zobacz także
Wasze komentarze