Białoruś: oblaci i mieszkańcy budują kaplicę

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ponad 3 tysiące złotych zebrano na budowę kaplicy św. Michała Archanioła w białoruskiej wsi Wialikija Lażni koło Szumilina. Zbiórkę przeprowadzono w ostatnich dniach okresu liturgicznego Narodzenia Pańskiego na Świętym Krzyżu.

Zdjęcie: Kaplica św. Michała Archanioła – Wialikija Lażni k/ Szumilina, stan budowy z sierpnia 2017 roku, fot: Facebook

W Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego modlono się w intencji misji i misjonarzy. Z wiernymi i pielgrzymami spotykał się oblat – ojciec Pavel Lemekh, pochodzący z Białorusi. Zakonnik, zachęcając do przekazywania datków pieniężnych, informował jednocześnie, że zasilą one budżet potrzebny na budowę kaplicy w kołchozowej wsi Wialikija Lażni pogrążonej w biedzie, alkoholizmie i bałwochwalstwie.

– Budowana kaplica ma stać się znakiem wielkiej nadziei, a w przyszłości sprawowana w niej Eucharystia i obecność Chrystusa pod postacią chleba będzie znakiem, że Jezus przyszedł na tę ziemie, aby wyrwać człowieka z nędzy grzechu i ukazać drogę do kochającego Ojca, którego miłość przywraca nadzieję na szczęśliwą przyszłość – podkreślił zakonnik.

Ojciec Pavel Lemekh, nawiązując do bogatej i zarazem tragicznej historii chrześcijan na terenach dzisiejszej Białorusi, zwracał uwagę na to, że od 1989 r. Kościół katolicki nieustannie się odradza. W 1991 roku św. Jan Paweł II ustanowił granice nowych diecezji i ustanowił dla nich biskupów. Obecnie Kościół na Białorusi składa się z 4 diecezji z około 600 parafiami, które skupiają około 1,5 mln katolików.

Oblaci na Białorusi
Zakonnik przekazał informację, że współbracia – oblaci pracujący na Białorusi obecnie posiadają tam trzy placówki: w Sylwanowcach koło Grodna, w Mińsku oraz na wschodzie Białorusi w Szumilinie niedaleko rosyjskiej granicy.

W Mińsku zakładają parafię i zaczynają budować kościół. W Szumilinie prowadzą duszpasterstwo katolików, a na terenie całego powiatu razem z Siostrami Miłosierdzia służą ubogim, w szczególności dzieciom, i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i biedą. Budują również tam sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej pracują na Białorusi od 1938 r. Przed II wojną posiadali tam dwie placówki w archidiecezji wileńskiej i diecezji pińskiej. Po wojnie pozostał tylko jeden oblat – o. Wojciech Nowaczyk – który pracował m.in. w Waszkiewiczach i Nowogródku. Po upadku ZSRR oblaci powrócili na Białoruś w 1992 r.

Święty Krzyż – miejsce, gdzie doszło do spotkania i zbiórki – to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie zainicjował tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Zobacz także
Wasze komentarze