fot. cathopic.com

Misjonarz miłosierdzia: zachowaj spokój i ufność wobec Boga

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do szukania w tych trudnych dniach „Pana Boga i człowieczeństwa” zachęcił w swym filmowym wystąpieniu w internecie misjonarz miłosierdzia z diecezji bielsko-żywieckiej ks. dr Przemysław Sawa.

Poprosił zarazem, by w obliczu zagrożenia rozprzestrzeniania się groźnego wirusa patrzeć na piętrzące się wyzwania z odwagą, ale jednocześnie z pokorą. Ewangelizator w ramach internetowego cyklu wideo zatytułowanego „Duchowość w czasie koronawirusa” zaapelował, by z pokorą przyjmować kolejne obostrzenia związane z zagrożeniem epidemią i podchodzić ze zrozumieniem do instrukcji i apeli biskupów. „Przychodzi czas, kiedy musimy być bardziej w samotności. Przychodzą dni, w których te ograniczenia będą coraz mocniejsze” – zauważył dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej. Jak zaznaczył, w obecnych okolicznościach „nie jest znakiem niewiary, że nie pójdziemy na Mszę św.”


Nie jest wyrazem niewiary, że biskupi ograniczają udział wiernych we Mszy św. To jest wyraz wiary i miłosierdzia. Miłosierdzia, które nie jest tylko celebrowane w modlitwie, Koronce i litanii, ale także w czynie. Czasem musimy coś stracić, aby zachować ludzi od niebezpieczeństwa” – przypomniał i wskazał, że scenariusz tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w swoisty sposób podyktowało życie.

Idziemy w odwagą w ten trudny czas. Szukajmy w tym wszystkim Boga. To szczególne rekolekcje, tym rekolekcjonistą jest życie. Bracia i Siostry, przyjmijmy te dni jako dar od Pana Boga. Bóg wzywa nas do zatrzymania, do modlitwy cichy, do modlitwy Słowem Bożym. (ks. Sawa)

Misjonarz miłosierdzia zaprosił do codziennej modlitwy poprzez internet, udział w wirtualnych rekolekcjach. Wezwał do czynienia miłosierdzie poprzez pomoc innym, rozmowę telefoniczną z bliskimi i przyjaciółmi. „Współpracujmy z Bogiem, współpracujmy między sobą!” – zaapelował kapłan.

>>> Msza św. na misyjne.pl. Bądź z nami, online, przy ołtarzu

Zobacz także
Wasze komentarze