epa05731808 Palestinian refugees children play in the streets of Al Nusairat refugee camp in the central Gaza Strip, 19 January 2017. Al-Nusairat refugee camp is the third biggest camp in Gaza Strip, it hosts more than 62 thousand registered Palestinan refugees. EPA/MOHAMMED SABER Dostawca: PAP/EPA.

Papież o migrantach: wyjść do drugiego, przyjąć, poznać, uszanować

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na potrzebę współpracy całej wspólnoty międzynarodowej w stawieniu czoła zjawisku migracji zwrócił uwagę Franciszek w przesłaniu do uczestników odbywającego się 14 czerwca w Watykanie II Sympozjum „Stolica Apostolska – Meksyk nt. migracji międzynarodowej”.

Zorganizowały je Sekcja ds. Stosunków z Państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej i ambasada Meksyku przy Watykanie we współpracy z Papieską Akademią Nauk i Sekcją ds. Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Sympozjum przypada w 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Meksykiem, Jest to więc „okazja do umocnienia i odnowienia naszych więzów współpracy i zrozumienia, aby nadal pracować wspólnie na rzecz potrzebujących i odrzuconych w naszym społeczeństwie” – podkreślił autor orędzia, które odczytał watykański sekretarz ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher.

Papież wskazał, że kwestia międzynarodowej migracji powinna znaleźć swoje oparcie w sprawiedliwości, solidarności i współczuciu. Aby mogło to nastąpić, konieczne jest zmiana mentalności: emigrant to nie zagrożenie dla naszej wygody, ale osoba, która swoim doświadczeniem życiowym i wartościami, którymi żyje, może wiele wnieść w funkcjonowanie naszych społeczeństw. Dlatego – zdaniem Ojca Świętego – podstawową postawą jest wyjście do drugiego, przyjęcie go, poznanie i uszanowanie.

Problem migracji dotyczy nie tyle liczb, ile osób z ich historią, kulturą, uczuciami i pragnieniami – przypomniał autor przesłania. Dlatego należy chronić ich podstawowe prawa i ich ludzką godność. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, które musiały migrować, ich rodziny oraz tych wszystkich, którzy padają ofiarami sieci handlarzy ludźmi i którzy opuścili swe strony ojczyste z powodu konfliktów, klęsk żywiołowych i prześladowań. 

Autor dokumentu podziękował Bogu za pracę i służbę, którą pełnią uczestnicy tego sympozjum oraz zachęcił ich do „wyjścia naprzeciw temu krzykowi naszych braci, którzy proszą nas, abyśmy uznali ich jako takich i umożliwili im życie w godności i pokoju, sprzyjając w ten sposób rozwojowi narodów”. Na zakończenie Franciszek udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

Papież o migrantach: wyjść do drugiego, przyjąć, poznać, uszanować
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze