Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Fot. Zofia Kędziora

Poznań: środki opatrunkowe poleciały do Libanu. Pomogą setkom ludzi

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dzisiaj w siedzibie Fundacji „Redemptoris Missio” w Poznaniu odbyło się pakowanie transportu z pomocą humanitarną do Libanu. Dary z Poznania wyruszą do agencji celnej w Koninie, a następnie na lotnisko wojskowe w Powidzu.

Z prośbą o pomoc  zwrócili się do Fundacji „Redemptoris Missio” żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, by móc ją dystrybuować wśród mieszkańców na południu Libanu. Kraj ten aktualnie boryka się z wieloma problemami gospodarczymi. Jak pisze ppor. Elżbieta Daszko z zespołu CIMIC PKW UNIFIL w Libanie:

„Szkoły, szpitale i inne instytucje nie są wystarczająco finansowane z rządu centralnego z powodu kryzysu finansowego i niestabilnej sytuacji politycznej. Przyczynia się to do pogłębiającego się ubóstwa wśród ludności cywilnej. Każda pomoc humanitarna jest tu na wagę złota. W publicznych placówkach leczniczych brakuje podstawowych artykułów medycznych.  Potrzebne są artykuły szkolne dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół szkolących na każdym poziomie kształcenia. Dodatkowo w naszym obszarze odpowiedzialności będzie udzielana pomoc medyczna syryjskim uchodźcom”.

>>> Fundacja Redemptoris Missio: blisko 300 paczek z potrzebnymi artykułami poleci do Kamerunu

W przygotowanym transporcie znalazły się środki opatrunkowe (55 tys. sztuk), środki czystości (mydło, szczotki i pasty do zębów) i przybory szkolne o łącznej wadze ponad tony. Pomoc ta do Libanu trafi już 15 stycznia i zostanie w najbliższych tygodniach rozdystrybuowana przez polskich żołnierzy z oddziału CIMIC (skrót ang, Civil-Military Co-operation czyli oddziału odpowiedzialnego za współpracę cywilno – wojskową).

Fot. Redemptoris Missio

Liban przyjmuje największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni kraju. Uchodźcy syryjscy przybywają do tego kraju szukać pracy, mieszkania i warunków by przeżyć. Warunki życia stają się coraz trudniejsze. Sytuacja ekonomiczna w Libanie uległa pogorszeniu; 1,5 miliona Libańczyków z 4 milionów obywateli tego kraju żyje poniżej granicy ubóstwa, a 336 tys. wymaga pomocy humanitarnej. W niektórych regionach, liczba Syryjczyków jest wyższa niż Libańczyków. Publiczne usługi oraz zasoby nie wytrzymują takiej liczby mieszkańców (woda, nieczystości, elektryczność), 52% uchodźców syryjskich i 10% Libańczyków żyje w skrajnej nędzy (poniżej 2,4 USD dziennie). Szacuje się, że obecnie 3,3 mln osób potrzebuje więcej niż tylko humanitarnej interwencji.

>>> Poznań: studenci wyjeżdżają na misję do Afryki

***

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” powstała w Poznaniu w 1992 r. Powołano ją w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Fundacja wysyła pomoc humanitarną oraz oferuje  misyjnym przychodniom i szpitalom wsparcie w postaci wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Od 2009 roku Fundacja „Redemptoris Missio” współpracuje z Dowództwem Operacyjnym niosąc pomoc humanitarną w Afganistanie.

Zobacz także
Wasze komentarze