Gorzów Wielkopolski, 29.06.2018. Wystawa ocala³ych pami¹tek pochodz¹cych z okresu od XIV do XXI wieku, 29 bm. w Gorzowie Wielkopolskim. Sto monet (m.in. brandenburskich i denarów), gotycka i nowo¿ytna ceramika budowlana, kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej oraz artyku³y codziennego u¿ytku przetrwa³y po¿ar wie¿y katedry do którego dosz³o 1 lipca 2017 roku w Gorzowie. (mr) PAP/Lech Muszyñski

„Archeologia niebiańska” w Gorzowie Wielkopolskim

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Dzwon z 1498 r., gotycka i nowożytna ceramika budowlana czy XV-wieczny denar miejski z Pomorza Zachodniego – to niektóre spośród przedmiotów znalezionych podczas prac prowadzonych po ubiegłorocznym pożarze XIII-wiecznej katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim. Znaleziska prezentowane są na wystawie „Archeologia niebiańska” otwartej dziś w Gorzowie Wielkopolskim.

Ekspozycja potrwa do do 15 września, następnie zostanie przeniesiona do Muzeum Lubuskiego w Zielonej Górze.

Na wystawie pokazano odlany w 1498 r. a zawieszony w 1526 r. dzwon Ave Maria, który zdjęto na czas remontu z uszkodzonej wieży. Po remoncie wróci na swoje pierwotne miejsce. Kolejnymi eksponatami są artefakty pochodzące z okresu od XIV do XXI w., m.in. monety: brandenburskie monety z XIV-XVI w. szwedzki szeląg z XVIII w. oraz liczmany kupieckie, fragmenty ceramiki naczyniowej z okresu od XIV/XV do XIX w., gotycka i nowożytna ceramika budowlana oraz artykuły codziennego użytku: ozdoby, zabawki, okucia książek, obuwie.

Fot. PAP/Lech Muszyński

O zaangażowaniu społecznym mieszkańców miasta w ratowaniu i wspieraniu świątyni przypomniał bp Tadeusz Lityński, jednocześnie dziękując wszystkim, którzy włączają się materialnie i modlitewnie w dzieło odbudowy. Natomiast proboszcz gorzowskiej fary ks. dr Zbigniew Kobus powiedział o znaczeniu kościoła i duchowości stanowiącej największą rolę w życiu wspólnoty.

Z katedralnej wieży wywieziono około 30 m sześć. ziemi, która została dokładnie przesiana. Prace te prowadzili przez kilka miesięcy archeolodzy z Muzeum Lubuskiego na terenie bazy ENERIS Surowce. „Dzięki temu uzyskaliśmy znaczny zespół materiałów źródłowych do badań nad początkami miasta” – powiedział Stanisław Sinkowski, archeolog i szef działu archeologii w Muzeum Lubuskim.

Organizatorami wystawy są: dyr. Muzeum Lubuskiego,proboszcz katedry pw. Wniebowzięcia NMP oraz Grupa ENERIS Surowce.

Fot. PAP/Lech Muszyński

Zobacz także
Wasze komentarze