Niemcy: w ciągu 18 lat zamkniętych ponad pół tysiąca świątyń

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Około 540 świątyń i kaplic zlikwidował Kościół katolicki w Niemczech od 2000 roku. Z ankiety przeprowadzonej przez niemiecką agencję katolicką wynika, że spośród 538 zdesakralizowanych obiektów 160 rozebrano, a 142 sprzedano.

Przedszkola i restauracje w miejsce kościołów
W dalszym ciągu niemieckie diecezje (jest ich 27) i parafie katolickie utrzymują prawie 22,2 tys. kościołów i kaplic. W obliczu. zmniejszającej się liczby katolików niektóre diecezje planują dalsze „cięcia”. Najwięcej, bo 80, byłych świątyń jest w diecezji magdeburskiej. Większość z nich to dawne restauracje, baraki czy stajnie, które po II wojnie światowej przebudowano na potrzeby sakralne dla ówczesnych „przesiedleńców”. Stosunkowo dużo kościołów zamknięto też w diecezjach Hildesheim (63), Münster (60), Essen (57), Trewir (33) i Akwizgran (25). W tym samym okresie 35 budynków sakralnych przekazano innym wyznaniom chrześcijańskim. W wielu niedawnych kościołach działają obecnie np. przedszkola, restauracje, domy opieki, ośrodki kultury lub archiwa.

Inaczej w Bawarii, inaczej na wschodzie kraju
W siedmiu diecezjach bawarskich zamknięto dotychczas tylko 16 miejsc kultu. Na terenie Bawarii znajduje się ok. 40 proc. wszystkich budynków kościelnych w Niemczech (9256). Najwięcej kościołów i kaplic ma diecezja augsburska (2050), następnie ratyzbońska (2 000), trewirska (1 877), Fryburg Bryzgowijski (1835), Rottenberg-Stuttgart (1 400), Paderborn (1 255), Kolonia (1 200) i Würzburg (1100). Najmniej kościołów katolickich znajduje się na terenie dawnej NRD. Diecezja Erfurt ma ich tylko 226, Berlin – 214, Magdeburg – 200, Drezno-Miśnia – 156 i Görlitz – 48. Stosunkowo mało kościołów jest także w diecezjach Osnabrück (295), Essen (260) i Hamburg (208).

Diecezje nie poinformowały, jakie są rokowania na przyszłość. Wiadomo jednak, że w akwizgrańskiej „proces przemiany” dotknie ok. 40 kościołów. Duże zmiany czekają też diecezję Essen, gdzie 42 parafie musiały do końca 2017 r. złożyć koncepcję zmniejszenia wydatków o połowę do 2030 roku. Według nieoficjalnych obliczeń przewiduje się, że parafie utrzymają tylko 90 spośród ok. 260 kościołów, a pozostałych 170 musi znaleźć albo inne finansowanie, albo zostaną zdesakralizowane.

Podobnie u protestantów
Jednocześnie  od 2000 roku w Niemczech zbudowano 49 kościołów, spośród których część zastąpiła stare i nienadające się do remontu. Około stu kościołów przeznaczono na cele nieliturgiczne, np. na miejsce pochówku urn lub sale modlitewne i parafialne. Protestanci – drugie największe wyznanie w Niemczech – mają ponad 20 500 kościołów i kaplic. Według najnowszych statystyk Kościoła ewangelickiego (EKD), w latach 1990-2015 zlikwidowano ok. 710 kościołów tego wyznania, przede wszystkim w Westfalii, w środkowych Niemczech i w Nadrenii. 330 kościołów ewangelickich jest wykorzystywanych do innych celów, niektóre stoją puste lub są wynajmowane. 272 świątynie sprzedano, a 105 rozebrano.

Zobacz także
Wasze komentarze