Fot. episkopat.pl

Nowa książka o św. Maksymilianie Kolbe

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O. Maksymilian to święty, który łączy narody – powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc podczas prezentacji książki franciszkanina o. prof. Zdzisława Kijasa „Życie jako dojrzewanie świętości” o św. Maksymilianie Kolbem.

„Odpowiedzią na mój apel, byśmy poznawali drogę duchową o. Maksymiliana Kolbego jest ta książka o. Kijasa. O. Maksymilian to święty, który łączy narody i społeczeństwa. Po jego beatyfikacji i kanonizacji nastąpiła szczególna łączność między osobą świętego a społeczeństwem i Kościołem w Niemczech” – podkreślił abp Skworc. Dodał, że powstało wiele parafii pod jego wezwaniem, wiele wydawnictw, ale również stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk, które w imieniu Kościoła w Niemczech i w imieniu społeczeństwa niemieckiego pomagało ofiarom nazistowskich obozów koncentracyjnych.

W łączności z Niemcami

„Była to bardzo owocna pomoc nie tylko materialna, ale także duchowe towarzyszenie osobom, które przeżyły straszne doświadczenie obozów koncentracyjnych, podobnie jak doświadczył nasz patron o. Maksymilian Kolbe” – zaznaczył abp Skworc. Arcybiskup wspomniał również o Fundacji im. Maksymiliana Kolbego, powstałej przy wsparciu episkopatów Polski i Niemiec. Zaznaczył, że jej celem „jest propagowanie idei pojednania, która legła u podstaw pojednania narodów polskiego i niemieckiego” po liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. Według niego pojednaniu temu patronował o. M. Kolbe i patronuje to dzisiaj, kiedy Fundacja „zajmuje się szerzeniem idei pojednania między niepojednanymi”, choćby na Bałkanach.

Zdjęcie: obóz Auschwitz-Birkenau

Nawiązując do postaci o. Maksymiliana, abp Skworc przytoczył słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. „Słowa te św. Maksymilian Kolbe wypełnił dosłownie. Dzień próby nadszedł dla niego w obozie koncentracyjnym, gdzie upomniał się o życie niewinnego człowieka – jednego z milionów. Bez zawahania się wyraził gotowość pójścia na śmierć w jego zastępstwie, ponieważ tamten był ojcem rodziny i jego życie było potrzebne najbliższym” – powiedział abp Skworc. „Heroiczny akt św. Maksymiliana był bez wątpienia darem Ducha Bożego, który daje nam moc i siłę cierpienia i obrony wiary słowem i czynem oraz mężnego wyznawania imienia Chrystusa” – dodał.

Dar podejmowania mądrych decyzji

Autor książki o. prof. Kijas, nawiązując do jej tytułu, zaznaczył, że określenia świętości są różne. „Jednym z nich jest umiejętność podejmowania mądrych decyzji w trudnych sytuacjach. I tak było ze św. Maksymilianem. Taki sposób podejmowania decyzji nie przychodzi od razu i nie przychodzi łatwo. Książka mówi o świętości jako o umiejętności podejmowania mądrych decyzji przez św. Maksymiliana. Kluczową decyzją w jego życiu była decyzja, którą podjął w obozie Auschwitz-Birkenau” – zauważył o. Kijas, profesor teologii i pracownik watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

„Życie jako dojrzewanie świętości” ukazuje o. Maksymiliana, który swoim przykładem przypomina i zachęca, żeby najcenniejszym skarbem w życiu każdego był Bóg, że to On jest jedyną autentyczną nadzieją świata” (o. Kijas)

Przewodnią myślą książki „jest dojrzewanie świętości, rozumiane jako śledzenie duchowego, emocjonalnego i egzystencjalnego rozwoju ojca Maksymiliana. Ojciec Kijas prezentuje dynamikę wewnętrznego życia, ukazując ziemski czas o. Kolbego jako harmonijny proces dojrzewania ziarna świętości zasianego w nim – jak w każdym innym człowieku – przez Boga. Dotyka zagadnienia wiary jako początku i istoty drogi o. Kolbego, posłuszeństwa z niej wynikającego oraz pokory i ufności Bogu, umacniających się w kontekście wyzwań. Podkreśla rolę postu, który według ojca Maksymiliana jest, obok modlitwy, drogą do kontemplacji i doskonałości.

Zobacz także
Wasze komentarze