fot. unsplash

Widzisz akt nienawiści wobec religii i katolików? Zgłoś to.

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do takiej aktywności zachęca stowarzyszenie Ordo Iuris.

W ostatnich tygodniach w Polsce ma miejsce coraz więcej przypadków znieważania przedmiotów czci religijnej i obrazy uczuć religijnych. Pomimo istnienia przepisów umożliwiających ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tych działań, prawo nie jest w wystarczający sposób egzekwowane – tak uważa Instytut Ordo Iuris. Prawnicy tego Instytutu przygotowali apel do Prokuratora Generalnego o interwencję w tej sprawie.

Zdjęcie: gdańska prowokacja i parodia procesji, fot. tokfm

Do wielu antykatolickich incydentów dochodziło podczas manifestacji ruchu LGBT. Odnotowano przypadki m.in. znieważania wizerunku Matki Bożej, obscenicznego sparodiowania katolickiej procesji na tzw. paradzie równości w Gdańsku, czy znieważenia mszy świętej przed podobną demonstracją w Warszawie. W Polsce miały miejsce także akty takie jak zniszczenie krucyfiksu w kwidzyńskiej katedrze i ołtarza w kościele w Rypinie. Z kolei fala nienawiści wobec chrześcijan przetoczyła się przez Internet po próbie zabójstwa księdza we Wrocławiu (Ordo Iuris)

Prawna ochrona uczuć religijnych jest jedną z gwarancji wolności religii, chronionej przez Konstytucję RP oraz Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wolność religijna zapewniona jest także w postanowieniach większości konstytucji europejskich państw. Polski Kodeks karny w art. 196 przewiduje wprost, iż kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

1000 przypadków rocznie

– Wieloletnie zaniedbania polegające na lekceważeniu tego typu naruszeń prawa doprowadziły do eskalacji przestępstw z nienawiści – mówi Instytut i podaje z kolei dane zebrane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Według nich, w latach 2012-2014, w Polsce rocznie doszło średnio do ponad 1000 aktów dyskryminacji i agresji względem wiernych, księży, miejsc czy symboli świętych.

fot. unsplash

– Rosnąca liczba profanacji oraz znieważania uczuć religijnych pokazuje jak bardzo bezkarni czują się sprawcy tych czynów. W praworządnym kraju obowiązujące przepisy oraz konstytucyjne zasady powinny być przestrzegane i nikt nie może stać ponad prawem. Dlatego konieczna jest interwencja i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej ludzi, którzy w wyraźny sposób złamali prawo – mówi Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Petycję można podpisywać na stronie maszwplyw.pl a przypadki obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia miejsc i przedmiotów kultu można zgłaszać do Centrum Wolności Religijnej.

fot. unsplash

Przypomnijmy, że wielu duchownych (w tym rzecznik KEP) podkreślają, że na akty agresji i nienawiści dobrze jest odpowiedzieć modlitwą przebłagalną (taką, jaka miała miejsce we wszystkich Kościołach w Polsce w ostatnią niedzielę) oraz modlitwą o nawrócenie dla tych, którzy dopuszczają się tych aktów. Nie należy jednak zapominać o drodze prawnej i narzędziach, które są już zapisane w wymienionych wyżej aktach prawnych. Nie jest bowiem to działanie w celu zemsty, ale w celu poszanowania prawa i zapisanej w niej wolności religijnej.

Zobacz także
Wasze komentarze