Fot. pixabay

Objawienia Maryjne na świecie

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Matka Boża objawiała się w różnych miejscach na świecie. Jej przekaz zawsze był jednak podobny: wezwanie do modlitwy i nawrócenia.

Objawienia w Fatimie

W Fatimie Matka Boża ukazała się trójce dzieci. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 r. Maryja zachęcała dzieci do pokuty za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy o pokój. Miała ich też prosić o wybudowanie jej kapliczki. Ostatnie relacjonowane objawienie miało miejsce 13 października 1917 r., kiedy to miał miejsce tzw. Cud Słońca. Zdarzenie obserwowało około 70 000 osób. Matka Boża podczas spotkań z pastuszkami przekazała im tzw. tajemnice fatimskie, które początkowo nie zostały ujawnione przez młodych wizjonerów. Dwie z trzech wizji zostały zapisane i upublicznione w 1941 r. na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944 r.) upubliczniono dopiero w 2000 r.

Objawienia w Lourdes

Od 11 lutego 1858 r. 14-letnia Bernadette Soubirous doświadczyła objawień Matki Bożej. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Massabielle niedaleko Lourdes. 25 marca 1858 r., podczas jednego z widzeń w święto Zwiastowania, Maryja powiedziała do dziewczynki: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Objawienia zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes w 1862 r. Młoda dziewczyna od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. doświadczyła w sumie osiemnastu objawień. Świadkami tych wydarzeń byli okoliczni mieszkańcy, zbierający się w grocie na odpoczynek. Podczas objawień w grocie pojawiało się źródło wody. Obecnie Lourdes jest miejscem kultu Matki Bożej, które odwiedza rocznie kilka milionów pielgrzymów.

Objawienia w Guadalupe

Biskup Juan de Zumárraga, nie dowierzając relacjom Juana Diego o ukazaniu się mu Maryi na wzgórzu Tepeyac oraz jej życzeniu, by na nim została zbudowana świątynia ku jej czci, domagał się przekonującego dowodu potwierdzającego prawdziwość jego relacji. Maryja poleciła Diego przyjść następnego dnia, wspiąć się na wzgórze i zerwać kwitnące tam kwiaty. Kiedy Diego wykonał to polecenie, Matka Boża ułożyła kwiaty w wiązankę i poleciła mu zanieść ją do biskupa. Kiedy Juan pojawił się w rezydencji biskupa i odsłonił tilmę, kwiaty wypadły na podłogę, a na tilmie ukazał się niezwykły obraz Maryi, przed którym upadł na kolana i ze łzami skruchy przepraszał Matkę Bożą za swe niedowierzanie. O tym wydarzeniu dowiedzieli się wkrótce mieszkańcy miasta, a z biegiem czasu coraz szersze rzesze Indian. Biskup zatrzymał ten wizerunek u siebie, a kilkanaście dni później w uroczystej procesji przeniósł go w wigilię Bożego Narodzenia do kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, spełniając życzenie Maryi.

fot. Mazur Large

Objawienia w Medjugorie

Matka Boża zaczęła ukazywać się sześciorgu widzącym 24 czerwca 1981 r., w miejscu zwanym Podbrdo. Objawienia trwają do dzisiaj. Trójce z nich (Ivan, Vicka, Marija) – prawie codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością. Maryja w swoim przesłaniu wzywa świat do modlitwy i nawrócenia oraz przekazuje liczne orędzia, w których zachęca do pogłębienia życia wiary i życia sakramentalnego, do lektury Pisma Świętego, oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz oddania życia Jezusowi. Przekazuje widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i świata. Kościół katolicki wstrzymuje się na z ostatecznym osądem objawień. Obecnie nie zostały uznane jako prawdziwe ani fałszywe.

Objawienia w Kibeho

28 listopada 1981 r. uczennica szkoły średniej, Alphonsine Mumureke, powiedziała, że widziała Panią niezwykłej urody, która przedstawiła się jako „Nyina wa Jambo”, to znaczy „Matka Słowa”. Zjawisko to powtarzało się potem co jakiś czas. Dziewica prosiła wszystkich o nawrócenie, wiarę i szczerą modlitwę. Objawienia Matki Bożej w Kibeho to obecnie najmłodsze uznane objawienia. Trwały w latach 1983–1989. W 1988 r. biskup Kibeho uznał objawienia za prawdziwe.

Objawienia w Gietrzwałdzie

W Gietrzwałdzie Matka Boża objawiła się trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Obie pochodziły z biednych polskich rodzin. 27 czerwca 1877 r. Maryja ukazała się Justynie i poleciła jej się modlić i nawracać. Po trzech dniach, 30 czerwca, w czasie odmawiania różańca, pod klonem przed kościołem objawienia doznała Barbara, która wizję opisała tak: „Matka Boska siedziała na tronie wśród aniołów z Jezusem na kolanach”. – Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec – mówiła Matka Boża. Biskup warmiński zwołał komisję do zbadania tej sprawy. W 1977 r. za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej Prymas Polski zatwierdził objawienia.

Objawienia w La Salette

Matka Boża ukazała się w La Salette jeden raz: 19 września 1846 r. dwojgu biednym dzieciom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. Treścią orędzia było wezwanie ludzi do pokuty i powrotu do Boga, zapowiedź kar Bożych dla grzeszników i obietnica obfitych łask w przypadku nawrócenia.

Zobacz także
Wasze komentarze