Fot. Jonasz Lalik OMI

Obra: zakończyło się spotkanie międzykapitulne oblatów

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Mszą świętą posłania zakończyło się w sobotę spotkanie międzykapitulne Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Prawie 60 zakonników od 1 do 13 lipca w Obrze k. Wolsztyna dyskutowało nad obecną sytuacją i przyszłością oblatów na świecie.

Eucharystię pod przewodnictwem generała zgromadzenia, o. Louisa Lougena OMI, koncelebrowali uczestnicy spotkania. Przez ostatnie dwa tygodnie uważnie przyglądali się posłudze oblatów w każdym zakątku świata, by jeszcze lepiej przygotować się do planowanej na rok 2022 Kapituły Generalnej. Podczas homilii, o. generał podkreślił ważną rolę, jaką w życiu oblatów pełni wspólnota.

Fot. Jonasz Lalik OMI


– Życie wspólnotowe jest niesamowite, ale też trudne. Spoiwem tego życia powinna być wzajemna miłość, do której jesteśmy wezwani i która jest naszym powołaniem. Musimy być świadkami miłości wobec tych, do których jesteśmy posłani – mówił o. Lougen OMI. W czasie mszy świętej dokonano także obrzędu umycia nóg. – Jezus uczy nas, by przez ten gest z miłością i łagodnością oddać się wzajemnej służbie – przypomniał oblatom ojciec generał. Liturgia zakończyła się błogosławieństwem krzyżem założyciela zakonu, św. Eugeniusza de Mazenoda.

Spotkanie międzykapitulne zgromadziło członków administracji generalnej i przedstawicieli wszystkich prowincji zgromadzenia. Obrady odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Obrze. Jak czytamy w oblackich konstytucjach i regułach, celem takiego spotkania jest przede wszystkim „ocena realizacji postanowień ostatniej kapituły, zachęta do dalszego stosowania w praktyce tych postanowień i zapewnienie wstępnego przygotowania przyszłej kapituły”.

Fot. Jonasz Lalik OMI


W Polsce oblaci są obecni od 1920 r. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 r. w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz kolejnych prawie 300 za granicą. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

W 2022 roku w Rzymie odbędzie się 37. Kapituła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Maryi Niepokalanej. 

Galeria (11 zdjęć)
Zobacz także
Wasze komentarze