Białystok: cerkiewne święto proroka Eliasza

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Prawosławni obchodzą w środę święto proroka Eliasza, jednego z najważniejszych w Cerkwi. Zgodnie z tradycją, wierni modlą się do niego o deszcz w czasie suszy, a gdy deszczu nie brakuje – o szczęśliwe zakończenie żniw.

Za centrum prawosławia w Polsce uważane jest województwo podlaskie. Okolicznościowe nabożeństwa z okazji święta proroka odprawione zostały tam m.in. w Białymstoku, Siemiatyczach, Podbielu czy Olszance. W białostockiej cerkwi pod wezwaniem proroka Eliasza głównej liturgii przewodniczył w środę przed południem ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub.

Prorok Eliasz żył jest jednym z najważniejszych proroków Starego Testamentu. Czczony jest zarówno przez żydów, chrześcijan i muzułmanów. Imię Eliasz pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: „moim Bogiem jest Jahwe”. Według przekazów, Eliasz występował przeciwko królowi Achabowi i jego żonie Jezabel, szerzącym w Izraelu kult wschodnich bogów Baala i Asztarte. Potępiał upadek obyczajów, utratę wiary, głosił nadejście czasów Mesjasza. Przepowiedział Achabowi, że za jego nieprawość przez kilka lat na jego ziemi nie spadnie ani kropla deszczu. Po trzech i pół roku suszy, gdy lud cierpiał głód, prorok ponownie przybył do Achaba. Powiedział wówczas władcy, iż klęski spowodowane są tym, że ludzie zapomnieli o prawdziwym Bogu. Wezwał Izraelitów do złożenia ofiary bożkowi Baalowi i Bogu na górze Karmel, by zobaczyć, która ofiara zostanie przyjęta. Wtedy Bóg wysłuchał żarliwych modlitw Eliasza, zesłał deszcz, a ludzie uwierzyli w Jahwe.

Odwołując się do tego wydarzenia, wierni modlą się do proroka Eliasza o zesłanie deszczu podczas suszy lub o szczęśliwe zakończenie żniw. Prawosławni wierzą, że prorok może ukarać tych, którzy nie przestrzegają dni świętych. Tradycja mówi, że w zabudowania ludzi łamiących ten zakaz może uderzyć nagle piorun. Dlatego w święto Eliasza, które przypada 2 sierpnia, wierni starają się powstrzymać od pracy.

Zobacz także
Wasze komentarze