Katarzyna ze Sieny

Domena Publiczna

8 niezwykłych cytatów św. Katarzyny ze Sieny, które musisz poznać

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jest świętą – doktorem Kościoła, patronką Europy i jedną z niewielu mistyczek, która pozostawiła po sobie tak niezwykłe i trafne myśli!

1. Ja jestem ogniem, ty jesteś iskrami – Jezus do świętej Katarzyny ze Sieny. 

2. Dobry Bóg obdarzył nas silną wolą, na której możemy się oprzeć jak na skale, nie może nam jej odebrać ani szatan, ani żadne stworzenie. Tak więc nie powinniśmy być lękliwi, tylko odważni, spokojni i pewni siebie.

3. Doskonałość nie polega na umartwianiu i zabijaniu ciała, lecz na zabiciu woli własnej i przewrotnej.

4. Dusza, która zna swoją nędzę, zna dobrze nędzę świata.

5. Lekarstwem na wszystkie ułomności nasze jest nie co innego, tylko ogień miłości.

6. Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego.

7. Ci którzy Boga nie posiadają, nie mogą być nasyceni, choćby posiedli cały świat, gdyż rzeczy stworzone są mniejsze niż człowiek; są bowiem stworzone dla człowieka, nie człowiek dla nich.

8. Miłość staje się nieuporządkowana wtedy, gdy popełniamy grzech, żeby jakoś przeżyć albo żeby sprawić przyjemność bliźniemu. Inna jest miłość uporządkowana, nie pozwala ona człowiekowi oddać duszy nawet dla ratowania całego świata. Nie powinno się bowiem grzeszyć, nawet gdyby się okazało możliwe, że za jeden jedyny grzech Bóg obdarzy życiem wiecznym wszystkie rozumne stworzenia. Trzeba natomiast oddać życie ciała za duszę bliźniego i trzeba oddać dobra doczesne dla ratowania ciała. Tak właśnie powinniśmy kochać Boga i bliźniego.

Zobacz także
Wasze komentarze