Fot. pixabay.com

Jak szybko poruszają się anioły?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Musisz przyznać, że choć przez krótką chwilę zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób i jak szybko poruszają się anioły, prawda? Czas poznać odpowiedź na te nurtujące pytania. 

Posiada ludzką sylwetkę, z tą różnicą, że ma skrzydła. Prawdopodobnie właśnie tak wyobrażasz sobie anioła. Nic dziwnego, bo właśnie w ten sposób jego wizerunek kreowany był od wieków. Nie jest to uproszczony wymysł współczesnych artystów, a motyw pochodzący jeszcze z czasów średniowiecza. 

Ławo więc ulec złudzeniu, że skoro anioł ma skrzydła, to z natury musi poruszać się szybciej niż człowiek. Co mówi na ten temat Kościół? Na pewno nie udziela prostej, jednoznacznej odpowiedzi. 

Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (KKK 330). 

Postarajmy się jednak znaleźć odpowiedź na nasze pytania. Aniołowie, będąc „stworzeniami czysto duchowymi”, nie mają więc ciała w sensie materialnym. Nie dotyczą ich zatem prawa fizyki, w tym te kreujące i ograniczające ruch.

Święty odpowiada

Pojęcie czysto duchowej istoty aniołów tłumaczył już św. Tomasz z Akwinu w swojej Summie Teologicznej, w której doszedł do wniosku, że mimo braku materialnej istoty, anioły mogą przemieszczać się z miejsca na miejsce. Posiadają jeszcze jedną szczególną właściwość, o której pisze św. Tomasz: 

(…) i tak anioł może w jednym  momencie być w jednym miejscu, a w drugim momencie w innym miejscu – bez zaistnienia jakiegoś pośredniego czasu („Summa Teologiczna”, Zagadnienie 53, Art. 3).

Podobnie do zagadnienia odniósł się inny filozof – Peter Kreeft w swoim dziele „Anioły i Demony. Co tak naprawdę o nich wiemy?”. Czytamy tam: 

Przez brak ciała, aniołowie nie zajmują przestrzeni tak jak ludzie, poruszają się więc po «naszym» świecie bez zajmowania miejsca. Ich ruch najcelniej porównać do poruszania się elektronów czy skoku kwantowego. Anioły «poruszają się natychmiast z jednego miejsca do drugiego bez przechodzenia przez jakąkolwiek przestrzeń lub czas pomiędzy nimi».

W niezrozumiały dla człowieka sposób anioły są w stanie poruszać się wyłącznie za pomocą woli przemieszczenia się. Kiedy tylko zechcą być w danym miejscu na ziemi, po prostu tam są.

>>> Jak ma na imię Twój Anioł Stróż?

Aniołowie to jedne z najbardziej tajemniczych dla człowieka Bożych stworzeń. Podkreśla to tylko ich wspaniałość i różnorodność. Stanowi również pewien przedsmak Nieba, jako miejsca niezwiązanego ziemskimi zasadami i prawami.

***

Na podstawie: How fast can angels move? (aleteia.org)

Zobacz także
Wasze komentarze