fot. EPA/BRAIS LORENZO

Kosmiczna Eucharystia

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Idziesz do kościoła na msze świętą w konkretnym miejscu i czasie. Ale Eucharystii i obecności Boga nie da się ograniczyć ani czasem, ani przestrzenią. Chrystusa nie jest mniej za ścianą kościoła, a Jego obecność nie zmniejsza się proporcjonalnie do odległości od tabernakulum. Nie jest Go także mniej w Tobie wraz z upływem czasu po przyjęciu Komunii – napisał dk Marcin Gajda na swoim profilu facebookowym. 

>>> Franciszek: Eucharystia tworzy Kościół

Na ołtarzu świata 

Nawet jeśli Eucharystia jest sprawowana przez kapłana w małym wiejskim kościele albo tam, gdzie wierni nie chodzą na mszę świętą – i tak jest liturgią, która obejmuje cały świat. 

Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i Następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę św. Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. 

 Dane mi ją było również sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morskich; sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast... Ta różnorodna sceneria moich mszy św. sprawia, iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego — można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! – pisał Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia. 

>>> Eucharystia nie jest do oglądania, ale do przeżywania

Nie tylko ziemia, ale cały Kosmos 

Przestrzeń – cały Kosmos i czas, cała historia zbawienia – wzajemnie do siebie przynależą. 

Kard. Józef Ratzinger w książce „Duch Liturgii” napisał, że „liturgia nigdy nie dokonuje się jedynie w świecie wytworzonym przez człowieka. Jest zawsze liturgią kosmiczną  problematyka stworzenia należy do samego rdzenia modlitwy chrześcijańskiej. Modlitwa ta straci swą wielkość, jeśli zapomni o tym związku. 

msza młodzież ludzie

fot. cathopic

Mówimy o Bogu, że jest Panem Wszechświata. Zatem wszystko, co istnieje, jest Jego stworzeniem. Oczywiście poza Nim samym. Liturgia jest dla całego stworzenia źródłem i celem istnienia. W Eucharystii przenikają się rzeczywistości Kosmosu, ludzkości, aniołów. W niej świat ukazuje się jako autentyczny kosmos, jeden i zjednoczony, zgromadzony razem. Dlatego Kosmos włącza się modlitwę, czekając na odkupienie i uczestnictwo w Godach Baranka, Niebiańskiej Liturgii na końcu czasów.  

Zaczyn przemiany 

Inspiracje o kosmicznym wymiarze Eucharystii pochodzą w dużej mierze z inspiracji tradycją prawosławną. Myśl wschodnia uważa, że odkupienie ma wymiar wszechogarniający i prowadzi do przemiany całego stworzenia. Zaczynem, początkiem  tej przemiany jest Eucharystia – Ciało Chrystusa i Kościół  mistyczne Ciało Chrystusa. 

>>> Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

W ten sposób Kościół jest uchrystusowionym kosmosem – pisał Nicołaj Bierdiajew, jeden z największych myślicieli prawosławnych. Chrystus wszedł w świat, był ukrzyżowany i zmartwychwstał, i w tym momencie wszystko w Kosmosie uległo zmianie, nastała nowa rzeczywistość. Przez obecność Chrystusa w Kosmosie zmierza On, przez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, do całkowitego przezwyciężenia chaosu, jaki zapanował w Kosmosie na skutek grzechu. 

kosmos

fot. Pexels

Upadek człowieka był kosmiczną katastrofą, ale w Chrystusie kosmos został przemieniony. Ofiarujemy chleb i wino, a nie pszenicę i winogrona, ofiarujemy materię przemienioną przez pracę człowieka, jako typ kosmicznej przemiany całego stworzenia. 

Wszelki podział i upadek przezwycięża miłość Chrystusa, zawsze zwycięska. Droga ta kończy się poza granicami świata historycznego, w królestwie Bożym, którego Eucharystia jest przedsmakiem. Dopóki nie nastąpi królestwo Boże, Kościół prosi o to w modlitwie, tak jak w pierwszych dniach swego historycznego istnienia: Jak ten chleb rozsiany był po górach, a zebrany stał się jedno, tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi do Twego królestwa – pisał Georges Florowskiteolog prawosławny. 

Eucharystia jest obrazem i zapowiedzią przemienionego Kosmosu, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich. 

Zobacz także
Wasze komentarze