Fot. pixabay

Papieże: To modlitwa, która najbardziej porusza serce Matki Boga 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Broń do zwyciężania pokus i błędów w wierze. Ratuje rodziny. Wnika w uczucia samego Jezusa. Także papieże dostrzegał i doświadczali ogromnej siły modlitwy różańcowej. 

Pius IX: 

Tak jak św. Dominik posłużył się różańcem jak mieczem do zniszczenia ohydnej herezji albigensów, tak i również dzisiaj wierni przyuczeni do posługiwania się bronią, jaką jest codzienne odmawianie różańca – z łatwością zdołają zniszczyć bezbożność i przerażające błędy szerzące się, gdzie okiem sięgnąć. 

Leon XIII: 

Oby według naszych życzeń święte to nabożeństwo wszędzie powróciło do dawne czci, oby było kochane i uprawiane w miastach i wsiach, w rodzinach i pracowniach, od wielkich i maluczkich, jako wybitna oznaka wyznawania wiary chrześcijańskiej, jedne z najlepszych środków wyjednania Boskiej łaskawości. 

Pius X: 

Różaniec jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich modlitw do Pośredniczki wszelkich łask: to modlitwa, która najbardziej porusza serce Matki Boga. Odmawiajcie go codziennie. 

Benedykt XV: 

Kościół przede wszystkim za pośrednictwem różańca zawsze odnajdywał w Niej Matkę Łaskawą i Matkę Miłosierną, zgodnie ze słowami zwyczajowo skierowanego do Niej pozdrowienia „Ave Maria”. Dlatego papieże aż do chwili obecnej, przy każdej okazji zachwalali najpiękniejszymi słowami różaniec maryjny i wzbogacali go apostolskimi odpustami. 

Pius XI: 

Różaniec jest najpotężniejsza bronią odpędzającą demony… Poza tym różaniec Maryi ma wielką wartość nie tylko jako narzędzie do pokonania tych, którzy nienawidzą Boga i wrogów religii, ale również dlatego, ze zachęca, podtrzymuje i przybliża do naszych dusz cnoty ewangeliczne. 

Pius XII: 

Na nic się zda wysiłek zmierzający do zaradzenia dekadencji, w jakiej znalazło się społeczeństwo świeckie, jeżeli rodzina, będąca początkiem i fundamentem całej społeczności ludzkiej, nie zacznie się stosować z całą gorliwością do prawa Ewangelii. I stwierdzamy, że do należytego stosowania tego trudnego zadania jest stosowany przede wszystkim zwyczaj odmawiania różańca w rodzinie. 

Jan XXIII: 

Różaniec jest ćwiczeniem pobożności chrześcijańskiej. Jako ćwiczenie pobożności wśród wiernych obrządku katolickiego różaniec zajmuje pierwsze miejsce po Mszy świętej i brewiarzu dla duchownych i po uczestnictwie w sakramentach dla świeckich. 

Paweł VI: 

Odpowiednią mamy też sposobność, by nie zaniedbywać praktyki różańca, lecz do niego usilnie zachęcać. Ten sposób modlitwy jest bardzo miły Bogurodzicy Dziewicy i tak często zalecany przez papieży. Różaniec daje wiernym najlepszą okazję, by słodko i skutecznie przekonać się o prawdziwości przykazania Boskiego mistrza: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam otworzone (Mt 7,7). 

Jan Paweł II: 

Różaniec, powoli recytowany i rozważany – w rodzinie, we wspólnocie, osobiście – sprawi, że powoli wnikniecie w uczucia Jezusa Chrystusa i Jego matki, przywołując wszystkie wydarzenia, które są kluczem naszego zbawienia. 

Z inspiracji: o. Antonello Cadeddu, o. Henrique Porcu „Różaniec Maryi Dziewicy”

Zobacz także
Wasze komentarze