Święty Graal – to z tego kielicha pił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Święty Graal – według legend kielich z którego miał pić Jezus w trakcie Ostatniej Wieczerzy. Czy istnieje naprawdę?

Kielich nazwany „Świętym Graalem” pojawia się po raz pierwszy w XIII wieku w dziele Roberta de Borona „Józef z Arymatei”. Zgodnie z  wersją Roberta de Boron, Józef z Arymatei po zgodzie Piłata na pogrzebanie Jezusa, otrzymuje od niego kielich, którego Jezus używał podczas Ostatniej Wieczerzy. Do tego kielicha Józef zbiera też kilka kropli krwi Jezusa. Kiedy Żydzi odkrywają, że w grobie nie ma ciała, Józef zostaje oskarżony o ukrycie go, wtrącony do więzienia i skazany na śmierć głodową. Józefowi ukazuje się w więzieniu zmartwychwstały Chrystus. Zwraca Józefowi kielich zabrany przez Żydów, wydając polecenie, aby został strażnikiem tej świętej relikwii. Jezus uczy również Józefa odprawiania mszy. Od tego momentu Robert de Boron nazywa kielich Świętym Graalem. To on żywi przez lata Józefa, aby nie umarł z głodu. Ostatecznie Józef, uwolniony z więzienia po zburzeniu Jerozolimy w 70 r., ucieka ze swoim szwagrem Bronem do Brytanii i tam ukrywa kielich. Potomkowie Brona noszą kolejno tytuł Bogatego Rybaka, będący sekretnym imieniem każdego, kto strzeże Graala. De Boron przenosi następnie akcję do czasów króla Artura, kiedy jego rycerze rozpoczynają poszukiwania „Świętego Graala”.

Święty Graal odnaleziony

Kielich do dziś poszukiwany jest przez miłośników przygód. Najprawdopodobniej jednak na próżno gdyż… naczynie od ponad pół wieku znajduje się w katedrze w Walencji! Graal używany był przez wielu papieży w czasie sprawowania Mszy świętej – ostatni raz przez papieża Benedykta XVI w 2006 roku!

Wpierw kielich trafić miał do Rzymu. Papież Sykstus II tuż przed swoim aresztowaniem nakazał diakonowi św. Wawrzyńcowi schować najcenniejsze relikwie. Wawrzyniec wysłał kielich do swoich rodziców do Hiszpanii. Początkowo był przechowywany w miejscowości Huesca. Potem w innych miejscach. Między innymi w klasztorze San Juan de la Peria. W dniu 26 września 1399 roku ówczesny król Aragonii Marcin Pierwszy Ludzki kazał go przenieść do swojej kaplicy w pałacu w Saragossie. Jego następca Alfons V Aragoński podarował Graala katedrze w Walencji, gdzie znajdowała się jego rezydencja. Do dziś przebywa w bocznej kaplicy katedry.

A jeśli święty Graal jest na całym świecie?

Legendę o świętym Graalu można interpretować jeszcze inaczej. Kościół na Soborze laterańskim IV ogłosił, że Chrystus jest realnie i rzeczywiście obecny w Eucharystii na ołtarzu. Rzeczywiście obecny Ciałem i Krwią. Graala nie da się więc znaleźć w tajemniczych podziemiach najeżonych pułapkami i strzeżonych przez długowiecznych templariuszy. Święty Graal jest tuż obok kiedy tylko uczestniczymy w Eucharystii.

Święty Graal – to z tego kielicha pił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy
4 (66.67%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze