Ukraina: gest grekokatolików wobec rzymskich katolików

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wspólnota Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) w Sokolnikach koło Lwowa na początku Wielkiego Postu przekazała nowo tworzącej się w tej wsi parafii rzymskokatolickiej dwie figury – Matki Bożej i Pana Jezusa – do budowanego tam kościoła pw. św. Jana Pawła II.

Ks. Grzegorz Draus, administrator parafii św. Jana Pawła II wyjaśnił, że te figury zachowały się w sokolnickim kościele św. Mikołaja, w którym teraz znajduje się cerkiew greckokatolicka.

Według kronik parafia obrządku łacińskiego powstała tam ok. 1396 r., a do zakończenia II wojny światowej była to polska wioska. Po wymuszonej repatriacji Polaków do PRL przesiedlono tam Łemków, którzy dostosowali pomieszczenie kościoła pod cerkiew, a figury umieścili nad ikonostasem.

Trzy lata temu powstała we Lwowie wspólnota rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II nabyła działkę pod kościół w położonej od razu za miastem wsi Sokolniki. W czerwcu 2016 r. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin wmurował tam kamień węgielny, pod który grekokatolicy położyli cegłę z kościoła, w którym jest cerkiew. Przekazali również krzyż z ołtarza ze starego kościoła.

„Mamy bardzo dobre relacji z mieszkańcami Sokolników, z parafią greckokatolicką i z prawosławną, a duchowieństwo i wierni obrządku wschodniego przychodzą do nas nie tylko na święta i wielkie uroczystości” – zaznaczył ks. Draus.

„Niedawno rzymscy katolicy wznieśli prowizoryczną kaplicę i zadecydowaliśmy, że przekażemy tam figury Matki Bożej i Pana Jezusa z byłego kościoła” – wyjaśnił KAI o. Wołodymyr Pawłyk, wikariusz parafii UKGK w Sokolnikach.

„Dla wielu, którzy jeszcze pamiętają tamtą wspólnotę rzymskokatolicką i ten kościół będą to święte relikwie – powiedział KAI abp Mieczysław Mokrzycki, który uznał przekazanie rzeźb za „gest współpracy i życzliwości jednej wspólnoty Kościoła do drugiej”. „Ufamy i spodziewamy się, że takich gestów wzajemnej takiej życzliwości i zrozumienia będzie coraz więcej” – zaznaczył metropolita lwowski obrządku łacińskiego.

„Niech to wydarzenie będzie gestem jedności tak potrzebnej całej Ukrainie” – podkreślił ks. Draus.

Ukraina: gest grekokatolików wobec rzymskich katolików
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze