Kanada: „Humanae vitae” jest dobitną afirmacją pełni życia

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Dziś mija 50 lat od opublikowania encykliki Pawła VI – „Humanae vitae”. Z tej okazji Komisja Doktrynalna Kanadyjskiej Konferencji Biskupów Katolickich (CCCB) wydała oświadczenie, w którym zachęca małżonków do ponownego zapoznania się z encykliką zmarłego przed 40 laty papieża.

Kanadyjscy biskupi podkreślają, że „Humanae vitae” należy postrzegać nie tyle negatywnie – jako zakaz antykoncepcji, ile pozytywnie – jako „tak” dla pełni życia obiecanego nam przez Jezusa Chrystusa (J 10,10). Ludzka miłość powinna bowiem odzwierciedlać miłość Boga, która jest wolna, całkowita, wierna i płodna. Ludzie ucieleśniają tę miłość i wyrażają poprzez „język ciała”. Ta miłość jest zatem „aż do śmierci, wyłączna i gotowa, by wykraczać poza dwoje małżonków, rodząc nowe życie. Wskazują, że małżeństwo powinno odzwierciedlać miłość Chrystusa, z którym obydwoje łączą się w Komunii św. „Zjednoczenie z Chrystusem daje nam moc, by całkowicie oddać się sobie” – wskazuje episkopat kanadyjski.

Autorzy dokumentu podkreślają, że dar ludzkiej płciowości jest uczestnictwem w wyrażaniu boskiej miłości. Zatem każdy akt seksualny ma na celu wyrażenie miłości, która jest wolna, a nie wynika z przymusu, całkowita w darze z samego siebie, wierna i otwarta na nowe życie, sprawiające, że miłość dwojga jest owocna.

Biskupi kanadyjscy przypominają, że jesteśmy stworzeni do nieskończonej miłości, a zatem tylko nieskończona miłość może nas zadowolić. Kościół pragnie, aby małżeństwa doświadczały pełni ludzkiej miłości. Oznacza to używanie tego boskiego daru bez pozbawiania go, choćby tylko częściowo, właściwego znaczenia i celowości – jak napisał papież Paweł VI w Humanae vitae (n.13). „Celowe przeinaczanie aktu seksualnego w celu uczynienia go bezpłodnym ostatecznie prowadzi do zafałszowania języka naszej seksualności” – przestrzegają biskupi.

Episkopat Kanady zachęca katolików do czytania „Humanae vitae” i odkrywania na nowo pięknej zawartej w niej prawdy. „Oby wszystkie pary małżeńskie, w wierności łasce swego chrztu i przysięgi małżeńskiej żyły i doświadczały radości z miłości małżeńskiej nauczanej w Humanae vitae, stając się w ten sposób znakami miłosnej obecności Boga w świecie” – stwierdza na zakończenie swego oświadczenia Komisja Doktrynalna Kanadyjskiej Konferencji Biskupów Katolickich.

Zobacz także
Wasze komentarze