Shell with a pearl on a sea sand.

Komentarz do Ewangelii, 1 sierpnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją»” (Mt 13, 44-46). 

 

Zastanawiam się, co jest dla mnie najważniejszym bogactwem i czy jestem w stanie poświęcić wszystko, co mam, dla Boga. Takim wzorem są powstańcy warszawscy (dziś rocznica wybuchu), bo wielu z nich poświęciło dla ojczyzny to, co mieli najcenniejszego: życie. Nie wiem. Chciałbym. Jednak czasem zwycięża lenistwo, pycha, wygoda. Proszę Boga o pomoc, bo sam nie daję rady. 

Komentarz do Ewangelii, 1 sierpnia 2018
5.4 (90%) 10 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze