Komentarz do Ewangelii, 16 maja 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: »Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał«” (J 17,20-22). 

 

W ostatnich dwóch tygodniach Ewangelie przypominają o darach Ducha Świętego, jakby ich autorzy chcieli nas przekonać do zaproszenia Go do naszej rzeczywistości. Dobrze by było, aby te dary były widoczne w sposobie naszego funkcjonowania. Było o miłości, pokoju, prawdzie, a dziś o jedności. To ważny znak dojrzałego chrześcijaństwa, wprowadzanie jedności, wyszukiwanie tego co łączy, a nie kłótnie, niepokoje, skakanie sobie do gardeł,w myśl zasady, że każdego myślącego, żyjącego inaczej niż ja należy tępić. 

Komentarz do Ewangelii, 16 maja 2018
6 (100%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze