Komentarz do Ewangelii, 20 stycznia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał” (Mk 3, 16-19). 

 

Gdy pogrzebiemy w życiorysach apostołów (niektórzy dziś bardzo lubią to robić), znajdziemy wśród nich: złodziei, oszustów, kolaborantów, choleryków, ludzi o niskim poczuciu własnej wartości. Na pierwszy rzut oka to wcale nie są najlepsi ludzie. A to pokazuje, że nasz Bóg zaprasza do siebie wszystkich i chce z każdego z nas uczynić swojego ucznia. 

 

Komentarz do Ewangelii, 20 stycznia 2017
4.8 (80%) 4 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze