Afrykański szpital przekazany siostrom komboniankom

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Bagandou w Republice Środkowoafrykańskej nastąpiło przekazanie kierowania szpitalem, zbudowanym i finansowanym przez diecezję tarnowską, w ręce sióstr kombonianek. Funkcjonujący przez ponad 10 lat szpital pozostawał w rękach dyrektorów świeckich, przybyłych z Polski – Zofii Kaciczak, Elżbiecie Wryk i Izabeli Cywie.

Wydarzenie uroczystego przekazania rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył miejscowy biskup Rino Perin przy współudziale księży z Polski: Marka Muszyńskiego, Jana Wnęka i Krzysztofa Czermaka. W uroczystości wzięły udział dwie osoby świeckie z diecezji tarnowskiej, zaangażowane w misyjną działalność placówki oraz dwie wolontariuszki z Polski posługujące obecnie w szpitalu jako dentystka i laborantka.

Miejscowy biskup, burmistrz Bagandou, chirurg, jak również ks. Krzysztof Czermak – wikariusz biskupa tarnowskiego ds. misji, wyrazili słowa wdzięczności wobec Izabeli Cywy, która z wielkim oddaniem dbała o poziom opieki szpitalnej świadczonej miejscowej ludności i nie tylko. W tej pracy towarzyszyła jej Magdalena Iwan.

Rola diecezji nie zmienia się – mówi biskup tarnowski Andrzej Jeż. „Dotychczas gwarantowaliśmy opiekę personelu medycznego, jednakże dostrzegamy pewne trudności z powodu braku osób, które na stałe mogłyby zająć się tym szpitalem. Podpisana umowa daje możliwość ciągłości pracy. Siostry będą wspomagane przez wolontariuszy i specjalistów. Dalej z diecezji będziemy wysyłać kolejne osoby. Mamy zagwarantowaną ciągłość, która jest ważna, by szpital tam funkcjonował” – dodał duchowny.

W ubiegłym roku z usług szpitala skorzystało niemal 4700 pacjentów.

Szpital w dalszym ciągu będzie wspierany przez kolędników misyjnych, którzy zapewnili jego istnienie i przez cały czas go utrzymywali.

Zobacz także
Wasze komentarze