fot. cathopic

Czy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny obudził misyjność Polaków?

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ożywił w Polsce świadomość tego, że za głoszenie Ewangelii odpowiedzialny jest każdy ochrzczony – mówi bp Jerzy Mazur. Zapowiedział też, że w najbliższych latach odbędą się w Polsce ważne inicjatywy naukowe i duszpasterskie, w tym V Kongres Misyjny.

Zdaniem przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji, obchodzony w październiku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ustanowiony przez Franciszka był czasem łaski w Kościele powszechnym i wpłynął na ożywienie świadomości także w Polsce.

>>> „Misjonarz na Post” i o. Andrzej Madej nagrodzeni przez Episkopat Polski [ZDJĘCIA]

Zdjęcie: bp Jerzy Mazur, Fot. EpiskopatNews

– Zwiększyła się świadomość, że z chrztu świętego jesteśmy uczniami i misjonarzami – ocenił bp Mazur przyznając, że ta terminologia, przed papieżem Franciszkiem była w Kościele nie dość mocno zakorzeniona. Działo się tak pomimo tego, iż Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” wskazywał, że z chrztu świętego jesteśmy misjonarzami. – Zwiększył się zapał misyjny, świadomość modlitwy za misje oraz tego, że sercem misji Kościoła jest modlitwa – mówi biskup ełcki.

>>> Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny: czas na podsumowanie [SYNTEZA]

Wyraził też radość, że dzięki obecności tematyki misyjnej w kościołach, na katechezie i w mediach zwiększyła się także ofiarność ludzi. Każdego roku przybywa bowiem środków materialnych na wsparcie pracy głoszących Ewangelię na różnych kontynentach. Kościół w Polsce podejmował zaś różne inicjatywy pomocowe, m.in. wpierające misjonarzy pochodzących z danej diecezji. Biskup zwrócił uwagę, że pieniądze ofiarowywane przez wiernych podczas październikowych zbiórek płyną nie tylko do polskich misjonarzu. Papieskie Dzieła Misyjne działające w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, zbierają bowiem fundusze na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, z których papież wspomaga młode, biedne i rozwijające się kościoły.

Zdjęcie: o. Marcin Wrzos OMI po wręczeniu nagród „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2019, fot. Justyna Nowicka

Bp Mazur poinformował, że w 2021 odbędzie się V Krajowy Kongres Misyjny, natomiast 23 czerwca przyszłego roku zorganizowane zostanie sympozjum misyjne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z kolei Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce planują Synod Misyjny dla dzieci. Te wydarzenia mają stanowić kontynuację inicjatyw z Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, do czego zachęcał Kościół w Polsce abp Giovanni Dal Toso. W październiku przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych był gościem zebrania plenarnego Episkopatu.

fot. archiwum Agnieszki Mazur

Bp Jerzy Mazur, obecny biskup ełcki, jest werbistą, ukończył misjologię na rzymskim uniwersytecie Gregorianum. Pracował jako misjonarz w Ghanie, a następnie był duszpasterzem na Białorusi, a potem, w latach 1998-2003 r. na Syberii, m.in. jako administrator apostolski w Irkucku, a później biskup diecezji św. Józefa w Irkucku. Ogłoszony przez papieże Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny obchodzony był w październiku pod hasłem „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Zamiarem papieża było rozbudzenie świadomości misyjnej i podjęcie z nową mocą nawrócenia misyjnego i reformy struktur duszpasterskich w duchu misyjnym.

>>> Muzyka, która pochodzi z ewangelizacji [ROZMOWA]

misje

fot. materiały Prasowe

>>> Życie niewidomych w najbiedniejszym kraju świata jest niewyobrażalnie trudne

Wskazując na sposoby właściwego przeżycia tego czasu Franciszek wskazywał na cztery elementy: osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową; czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach; pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes oraz pomoc duchową i materialną na rzecz młodych Kościołów misyjnych.

Zobacz także
Wasze komentarze