Misje w 6 krokach

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Być może nie raz myślałaś lub myślałeś o tym, by wyjechać na misję. Jednak strach, w szczególności wywołany ostatnimi wydarzeniami, był silniejszy a postanowienie pozostało w sferze nigdy nie zrealizowanych marzeń. Odkrywamy przed wami proces, jaki czeka przyszłego misjonarza: od momentu podjęcia decyzji do samego pobytu na misji.

Być może przekonanie przyjdzie po tym, gdy dowiesz się, jak to wszystko wygląda od kuchni. Oto sześć punktów, spisanych przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”. Być może pomogą ci podjąć decyzję.

Po pierwsze, każda organizacja ma swoje wymogi dotyczące obowiązków wolontariusza w Polsce. Zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie. Dlatego wszystko zależy od tego, do kogo się zgłosisz.

Po drugie, bycie wolontariuszem wpływa na wiele sfer życia. Nie tylko technicznych, ale przede wszystkim duchowych. Przygotowanie do wolontariatu misyjnego zajmuje zatem wiele czasu. To niesłychanie ważne, by zrobić to możliwie najlepiej.

Po trzecie, kompetencje osoby wyjeżdżającej na wolontariat misyjny są ważne i one decydują o charakterze pracy na misji. W SWM wolontariusze pracują jako wychowawcy, nauczyciele, animatorzy w oratoriach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach czy szkołach. Pełnią rolę koordynatorów lub administratorów projektów budowy szkół, przedszkoli, przychodni. Jako lekarze, pielęgniarze, rehabilitanci biorą udział w wyjazdach misyjnych o charakterze medycznym.

Po czwarte, prócz powyższego, charakter misji zależy od miejsca wyjazdu. A ten zależy przede wszystkim od potrzeb zgłoszonych w danym momencie przez placówki misyjne.

Po piąte, przed formalnym przygotowaniem do wyjazdu, jednym z najważniejszych momentów jest przyjęcie krzyża misyjnego, podkreślającego gotowość do dzielenia się świadectwem wiary. W końcu wyjazd na misje wiąże się przede wszystkim z dzieleniem się Dobrą Nowiną, jednocześnie podejmując obowiązki dnia codziennego.

Po szóste, po otrzymaniu zgody na wyjazd możemy przystąpić do przygotowań Są nimi: wykonanie niezbędnych szczepień i badań lekarskich, załatwienie formalności wizowych, podszkolenie języka, zaliczenie wewnętrznego egzaminu językowego, zakup biletu, współfinansowanie kosztów wyjazdu, szkolenie przedwyjazdowe, dzień skupienia oraz przede wszystkim aktywne uczestnictwo w działalności organizacji. Przed wyjazdem na misje trzeba oczywiście dowiedzieć się jak najwięcej na temat danego kraju, placówki misyjnej i możliwie najlepiej przygotować się pod kątem planowanej pracy.

Zobacz także
Wasze komentarze