Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – wszystkie ręce na pokład!

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Archidiecezja krakowska rozpoczęła przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. O pomoc w jego organizacji poproszone zostały zgromadzenia zakonne oraz wolontariaty misyjne z Krakowa i okolic. W ramach inicjatywy przewidziano wiele wydarzeń, zarówno na poziomie diecezji, jak i – przede wszystkim – parafii.

Konkretne działania współpracy między kościołami

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, przypadający na październik tego roku, ogłoszony został z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV listu Apostolskiego Maximum illud. To właśnie z tego dokumentu pochodzą słowa „ochrzczeni i posłani” stanowiące motyw przewodni wydarzenia. „W naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech z nowym zapałem zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie bezpieczeństwa i nadzieję” – pisze papież Franciszek w liście ustanawiającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Papież prosi, by październik był „intensywnym i owocnym czasem łaski”.

>>> Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2019

W archidiecezji krakowskiej zalecenia papieża Franciszka dotyczące tej szczególnej inicjatywy realizowane będą poprzez promowanie dzieł misyjnych, nasilenie modlitw, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego. – Ojciec Święty chciałby, aby podjęto „konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – zaznacza siostra Bożena Najbar z Wydziału Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej.

Wydarzenia centralne

Na poziomie całej diecezji odbywały się będą wydarzenia główne – celebracje Mszy Świętych w intencji misji, koncerty, quiz, wystawa fotograficzna i festiwal filmów o tematyce misyjnej. Szczegółowe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie Wydziału Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej.

>>> Miesiąc Misyjny na misyjne.pl

Wydarzenia w parafiach

Największa uwaga skupiona zostanie jednak na wydarzeniach parafialnych. Do poszczególnych dekanatów oddelegowane będą zakony, organizacje i wolontariaty misyjne. O pomoc im poproszeni zostali już księża, katecheci, lokalni animatorzy. – Chcemy, aby wszystkie Kościoły i Kaplice naszej diecezji przyjęły w swoje progi tych, którzy jakoś szczególnie włączają się w misyjną działalność Kościoła. A takich osób, zgromadzeń i inicjatyw świeckich w naszym rejonie jest wiele – mówi ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Wydziału Misyjnego. Zaznacza również, że każda parafia może wykazać się inicjatywą w organizowaniu nie tylko modlitw i „niedziel misyjnych”, ale także pikników, festynów, konkursów dla dzieci, katechez czy zbiórek na cele misji.

Zobacz także
Wasze komentarze