Św. Hieronim, Albrecht Dürer/wikipedia

10 cytatów św. Hieronima, które pomogą Ci bardziej docenić Pismo Święte

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Był niezwykle błyskotliwym świętym, co przysporzyło mu wiele wrogów. Św. Hieronim przetłumaczył całe Pismo Święte z języków oryginalnych (greckiego i hebrajskiego), na łacinę. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego i jest jego oficjalnym tłumaczeniem.

Św. Hieronim zwykł mówić: „nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa”. To słowa, które znamy dzisiaj wszyscy, jednak mało kto wie, że to właśnie św. Hieronim przyczynił się do popularyzacji Pisma Świętego, tłumacząc je na język powszechny. Jego tłumaczenie do dzisiaj jest aktualne!

>>> Takiego obrazu Pisma Świętego jeszcze nie widzieliście

Benedykt XVI mówił o św. Hieronimie:

Współczesny wyznawca Chrystusa powinien przede wszystkim nauczyć się od świętego miłości do Słowa Bożego w Piśmie Świętym!

Ten wielki święty urodził się ok. roku 347 w Strydonie w Dalmacji, w rodzinie chrześcijańskiej. Po zdobyciu gruntownego wykształcenia w kulturze klasycznej i chrześcijańskiej, zwrócił się ku życiu ascetycznemu. Wyruszył do Azji Mniejszej, na pustynię Chalkis, położoną na południowy zachód od Antiochii, gdzie zamieszkał wśród pustelników. W tym czasie uczył się greki i hebrajskiego, tłumacząc i przepisując pisma teologiczne.

biblia pismo święte

Fot. pixabay

Po tym okresie Hieronim, wezwany do Rzymu przez nowowybranego papieża Damazego, został jego sekretarzem. Papież zachęcił Hieronima do nowego tłumaczenia Pisma Świętego na łacinę. W 385 r. Hieronim wyruszył do Ziemi Świętej, by prowadzić życie mnisze tam, gdzie „Słowo Wcielone chodziło po ziemi”. W 386 r. zamieszkał w Betlejem, gdzie założył klasztor męski i żeński oraz hospicjum dla pielgrzymów, pamiętając, że „Maryja z Józefem nie znaleźli dla siebie miejsca przybywając do Betlejem”. Tam dokonał łacińskiego przekładu Ewangelii, tłumaczy na łacinę cały psałterz oraz znaczną część Starego Testamentu. Jego praca stała się podstawą Wulgaty, oficjalnego tłumaczenia Biblii na łacinę. Ojciec święty przypomniał, iż przekład ten został uznany za natchniony przez Sobór Trydencki. Święty Hieronim napisał również liczne komentarze do Pisma Świętego, odpierał herezje, a także nauczał młodych kultury klasycznej i chrześcijańskiej, a mnichów zachęcał do gorliwego życia. Hieronim zmarł 30 września 420 r. w swojej celi nieopodal groty, w której przyszedł na świat.

>>> Brewiarz nie tylko dla księży. Jak modlić się liturgią godzin?

Oto 10 cytatów św. Hieronima, które pomogą Ci bardziej docenić znaczenie Pisma Świętego w Twoim życiu

  1. Nowy Testament ukrywa się w Starym, a Stary Testament jest wyjaśniany przez Nowy.
  2. Pismo Święte będzie o wiele bardziej zrozumiałe dla tych, którzy na własne oczy zobaczą Judeę, odnajdą pozostałości antycznych miast, spiszą nazwy identyczne lub zmienione tych różnych miejsc. Ta idea przyświecała nam, gdy podjęliśmy trud odwiedzenia z oczytanymi Żydami krainy, której nazwę powtarza się we wszystkich wspólnotach Kościoła.
  3. Wprawdzie Pismo święte nakazuje posłuszeństwo rodzicom; lecz ktokolwiek kocha ich więcej niż Chrystusa, traci duszę swoją.
  4. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.
  5. Zamierzam więc naśladować ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, oraz oblubienicę z Pieśni nad Pieśniami, mówiącą: „Nowe i stare dla ciebie, mój miły, chowałam” i zamierzam tak wyłożyć księgę Izajasza, aby w nim ukazać nie tylko proroka, ale również ewangelistę i apostoła.
  6. Ta Księga zawiera wszystko, co mówią Pisma i wszystko, cokolwiek ludzki język zdoła wypowiedzieć, i ludzki umysł pojąć. 
  7. Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.
  8. A jeżeli komuś wyda się to niedostatecznym argumentem, niech posłucha Apostoła mówiącego: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komu innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie”. Jakże mogą milczeć, kiedy włada nimi Duch mówiący przez proroków, który każe im milczeć lub mówić? Jeżeli więc pojmowali to, co mówili, to ich słowa były pełne mądrości i rozumne
  9. Unikaj pochwał pochlebców i szkodliwych i fałszywych pochlebstw, jakby zarazy duszy. Nie ma nic, co by tak łatwo psuło dusze ludzkie, i nic, co by zadawało duszy tak słodkie i niebolesne rany.
  10. Przecież on sam powiedział o sobie oraz innych posłanych: „O, jak są pełne wdzięku nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój”. I do niego, jak do posyłanego mówi Bóg: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł do tego ludu?”, a on odpowiada: „Oto ja, poślij mnie„. 
Zobacz także
Wasze komentarze