#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 1 kwietnia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 31 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 30 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 29 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 28 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz».

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 26 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 25 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Lecz anioł rzekł do Niej: »Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 23 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 22 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 21 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich

Czytaj dalej
Kościół święty józef

Komentarz do Ewangelii, 19 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 17 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem

Czytaj dalej
Wiadomości tłum

Komentarz do Ewangelii, 16 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 15 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko,

Czytaj dalej
Wiadomości syn marnotrawny

Komentarz do Ewangelii, 14 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,

Czytaj dalej
Wiadomości pomoc

Komentarz do Ewangelii, 13 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: »Uszanują

Czytaj dalej
Kościół

W dniach niepokoju zbliżmy się do Jezusa, On wyprowadzi nas z lęku!

Przed fałszywą doktryną i nauczaniem w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusem przestrzegł na internetowym nagraniu ks. dr Przemysław Sawa, ewangelizator i

Czytaj dalej
Kościół bezdomny

Komentarz do Ewangelii, 12 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 11 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 8 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 7 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 6 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś

Czytaj dalej
Kościół dzieci bieda jedzenie

Komentarz do Ewangelii, 5 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo

Czytaj dalej
Wiadomości miłość

Komentarz do Ewangelii, 4 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez

Czytaj dalej
Wiadomości bieda ubodzy

Komentarz do Ewangelii, 2 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 1 marca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 29 lutego 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On

Czytaj dalej