Siostry Pudełko: „Jak rozumieć imię Boga”? [WIDEO]

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Siostry Pudełko – w internetowy filmie – mówią o ludzkim i Boskim “Jestem”. Cóż znaczy wypowiadane przez niego „JESTEM”?

Jak możemy rozumieć imię Boga, który objawia nam się w Biblii właśnie przez to jedno słowo? Posłuchajmy siostry Anny Marii Pudełko (AP -0 apostolinki) i siostry Judyty Pudełko (PDDM – uczennice Boskiego Mistrza):

„Tak jak Mojżesz wyprowadził lud z niewoli do wolności, tak my, kiedy spotykamy osoby, które nas kochają, które nas przyjmują uczymy się tego, co to znaczy być, być sobą” – mówi siostra Anna Maria.

Z kolei siostra Judyta dopowiada: „Nie koniec jednak na Starym Testamencie. Pełna obecność Boga objawia się w Nowym Testamencie. Wypełnia się wtedy proroctwo z księgi Izajasza, proroctwo o Emmanuelu: Bogu z nami. Bogu, który jest człowiekiem. Był z ludźmi, interesował się nimi, wchodził z nimi w relacje, nauczał, uzdrawiał, zmarł, zmartwychwstał i z nami pozostał”.

Zbieżność nazwisk Sióstr nie jest przypadkowa. To także siostry rodzone. „Nikt tak nie zrozumie siostry jak siostra. I nikt tak nie zrozumie zakonnicy jak druga zakonnica. To podwójny wymiar bliskości, jako sióstr rodzonych i na poziomie duchowym” – mówiły Siostry swego czasu w rozmowie z Gościem Niedzielnym. 

Siostry Pudełko: „Jak rozumieć imię Boga”? [WIDEO]
4.8 (80%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze