Abp Stanisław Gądecki, fot. episkopat.pl

Specjalne oświadczenie abp. Gądeckiego ws. Europejskiej Karty Równości

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości – napisał w specjalnym oświadczeniu abp Stanisław Gądecki.

Obrady podczas których odbyło się głosowanie za przyjęciem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Metropolita poznański powołuje się w nim na opinie „wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów”, w świetle których Karta „w poważny sposób ingeruje w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. (abp Gądecki)

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważa, że dokument „stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania”. „Dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie” – przeczytać można w oświadczeniu metropolity poznańskiego.

Protest mieszkańców podczas sesji Rady Miasta w Poznaniu, fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Abp. Gądeckiego niepokoi też fakt, iż dokument, który ma „regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania”. Metropolita poznański zwraca się do wiernych archidiecezji poznańskiej z prośbą o modlitwę w intencji wszystkich sprawujących władzę, aby „ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego”. Słowo metropolity poznańskiego zostanie odczytane w kościołach archidiecezji w najbliższą niedzielę. Rada Miasta Poznania przyjęła tzw. Europejską Kartę Równości w Życiu Lokalnym 11 lutego po burzliwej debacie głosami radnych Koalicji Obywatelskiej.

fot. cathopic

Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym opracowano w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r. Zobowiązuje ona europejskie samorządy lokalne i regionalne do użycia ich kompetencji i wpływów w celu osiągnięcia większej równości w swojej społeczności. W uzasadnieniu przyjętej we wtorek uchwały podkreślono, że przyjęcie karty ma być „formalnym wyrazem zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także deklaracją wdrażania na terenie miasta wynikających z niej zobowiązań”.

W ostatnich dniach przyjęcie karty skrytykowało m.in. Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych, które w swoim oświadczeniu wskazało, że przyjęty dokument ma „totalny charakter”.

Miasto uznaje sprawę równości płci jako sprawę dla samorządu najważniejszą, pierwszoplanową i fundamentalną, sprawą, której podporządkowane mają być wszystkie inne działania, w każdym obszarze aktywności. Sprawa równości płci ma mieć pierwszeństwo i być przedkładane ponad inne chronione wartości, w tym dobro rodziny. (oświadczenie Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych)

Zdjęcie: Poznań, fot. PAP

Jak wskazano, szereg zapisów w dokumencie przyjętym przez radę miasta jest sprzecznych z obowiązującym prawem, zaś karta została przyjęta bez szerokiej debaty i konsultacji społecznych – mimo że „regulować ma wszystkie obszary aktywności miasta”. Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych, które zrzesza szereg podmiotów tj. Kongres Kobiet Konserwatywnych, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Fundacja „Głos dla Życia” czy Polskie Forum Rodziców, zapowiedziało, że będzie zabiegać o uchylenie uchwały rady miasta u wojewody wielkopolskiego.

Zobacz także
Wasze komentarze