bieda

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące bieda

Azja

Pakistan: 1,5 mln dzieci ulicy – apel o kroki prawne

Liczba dzieci ulicy w Pakistanie wzrosła do 1,5 miliona. Są one pozbawione opieki i łatwo mogą stać się ofiarą przestępców,

Czytaj dalej
Europa

Włochy: mniej pieniędzy na kościoły, więcej dla potrzebujących

Kościół we Włoszech zmienia priorytety. W rozdziale pieniędzy pochodzących z odpisów podatkowych zmniejsza wydatki na działalność związaną z kultem, a

Czytaj dalej
Wiadomości

Nie pomagaj żebrakom

Nie dawaj pieniędzy, nie odpowiadaj „tak”, gdy proszą o drobne na zakupy – do takiego zachowania namawiają turystów i mieszkańców

Czytaj dalej
Europa

Siostry do kanałów

Rosyjskie powiedzenie ludowe mówi: Sierota całe życie łzy leje. Albertynki starają się, aby na Syberii tak nie było. Dzieci ulicy

Czytaj dalej
Wiadomości

Raport Oxfam: najbogatsi a majątek całej ludzkości

Ośmiu najbogatszych mieszkańców Ziemi dysponuje takim samym majątkiem, co połowa ludzkości – ogłosiła międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam, zajmująca się walką

Czytaj dalej
Wiadomości

Eksperci o bezdomności na Mazowszu: brak ośrodka dla rodzin, za mało łaźni

Brak ośrodka, w którym mogłyby przebywać całe rodziny, zbyt mała liczba łaźni, brak schronisk w gminach sąsiadujących z Warszawą –

Czytaj dalej
Wiadomości

„Szlachetna Paczka”: powstał raport o biedzie w Polsce

1,6 zł dziennie przypada na jedną osobę w blisko 15% rodzinach dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, a co trzeci senior nie

Czytaj dalej
Europa

Ks. Stryczek: Odpowiedzią na biedę ma być nauka biznesu

Odpowiedzią na biedę ma być nauka kompetencji biznesowych – powiedział ks. Stryczek, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, podczas konferencji prasowej, która odbyła

Czytaj dalej