sympozjum

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące sympozjum

Naszym zdaniem

Kościół w czasach zaborów: mamrotał i walczył

Kościół to nie państwo. Kościół to nawet nie do końca ziemska instytucja, jednak często o tej państwowości i ziemskim wymiarze

Czytaj dalej
Kościół

Eksperci dyskutowali w Warszawie o diakonacie stałym i diakonisach

Apogeum roli diakonów w Kościele przypada na III i IV wiek. Wtedy pełnili oni ważne funkcje przy papieżu i biskupach.

Czytaj dalej
Europa

Sympozjum: Stefan Łysik SVD (1908–1978) etnolog, lingwista

13 października 2018 r. w Boruszowicach na Śląsku odbyło się sympozjum na temat postaci o. Stefana Łysika SVD. Był on

Czytaj dalej
Azja

Tokio: sympozjum o działalności polskich misjonarzy w Japonii

Na protestanckim uniwersytecie Aoyama Gakuin w Tokio odbyło się 13 października sympozjum poświęcone działalności polskich misjonarzy w Japonii. O duchowości,

Czytaj dalej
Oblaci

Oblaci na sympozjum Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce

Od 9 do 10 października w sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyło się sympozjum pod hasłem „Jeśli nie płoniemy,

Czytaj dalej
Kontynenty

Poznań: sympozjum z okazji 100. rocznicy urodzin o. Mariana Żelazka SVD

O życiu i dziele misyjnym o. Mariana Żelazka, polskiego werbisty pracującego przez ponad pół wieku w Indiach, nazywanego „ojcem trędowatych”,

Czytaj dalej
Aktualności

Japonia: sympozjum nt. św. Maksymiliana Kolbego

Sympozjum, na którym przypomniano działalność społeczną św. Maksymiliana Kolbego i innych polskich misjonarzy w Japonii odbyło się 30 listopada na

Czytaj dalej
Europa

Warszawa: sympozjum misyjne [GALERIA]

12 listopada bieżącego roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się sympozjum misyjne. Redakcja misyjne.pl również tam była. Zobaczcie naszą

Czytaj dalej
Europa

Misyjność jest DNA Kościoła

Setki ludzi. Księża, siostry zakonne, świeccy misjonarze, wolontariusze i wielu młodych ludzi, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o misjach. Sympozjum

Czytaj dalej
Wiadomości

Bp Mazur: potrzebni świeccy misjonarze

Cieszy zaangażowanie, z jakim świeccy misjonarze poświęcają się głoszeniu Chrystusa. Jednak w porównaniu z innymi krajami europejskimi, ich liczba w

Czytaj dalej
Wiadomości

Gniezno: sympozjum na 600-lecie prymasostwa w Polsce

W związku z 600-leciem polskiego prymasostwa w poniedziałek w Gnieźnie (Wielkopolskie) odbędzie się sympozjum naukowe na temat dziejów i znaczenia

Czytaj dalej