fot. cathopic

Watykan opublikował vademecum dotyczące procedur w przypadkach pedofilii

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Watykan opublikował w czwartek vademecum dotyczące procedur postępowania w przypadkach pedofilii w Kościele. Jego celem, jak wyjaśniono, jest „uleczenie bolesnej rany”.

Dokument Kongregacji Nauki Wiary ma służyć pomocą diecezjom, instytutom życia konsekrowanego, konferencjom episkopatów i organizacjom kościelnym, by „lepiej zrozumiały i realizowały wymogi sprawiedliwości” w przypadkach „ciężkich czynów, jakie dla całego Kościoła stanowią głęboką i bolesną ranę, którą należy uleczyć”.

fot. EPA/CLAUDIO PERI

W dokumencie podkreślono, że biskupi powinni zawiadamiać cywilny wymiar sprawiedliwości o czynach pedofilii, jeśli przewiduje to miejscowe prawo. „Także w przypadku braku wyraźnego obowiązku, niech władze kościele złożą zawiadomienie kompetentnym władzom cywilnym, ilekroć uważają to za niezbędne dla ochrony osoby skrzywdzonej i innych nieletnich, zagrożonych dalszymi czynami przestępczymi” – głosi dokument kongregacji. W dokumencie zauważono, że w niektórych krajach istnieje obowiązek zgłaszania czynów pedofilii organom śledczym, a w innych – nie. W każdym wypadku Watykan nałożył na biskupów obowiązek współpracy z władzami świeckimi, jeśli poproszą o dokumenty sprawy.

>>> Jakub Pankowiak: nie oczekuję, by jeden ksiądz ponosił odpowiedzialność za to, co zrobił inny

fot. unsplash

Vademecum nie wprowadza żadnych nowych norm, tylko w przejrzysty sposób systematyzuje dotychczasowe zasady. „To swoisty podręcznik, który krok po kroku wyjaśnia, jak biskupi i przełożeni zakonni mają postępować, gdy otrzymają zgłoszenie” – podkreśla abp Giacomo Morandi, sekretarz tej watykańskiej kongregacji, w gestii której leżą najcięższe przestępstwa, w tym przypadki nadużyć duchownych wobec nieletnich.

Zobacz też >>> Watykan: utworzono grupę zadaniową, która pomoże biskupom w walce z pedofilią

Zdjęcie ilustracyjne, fot. episkopat.pl

O przygotowanie tego podręcznika biskupi całego świata prosili w czasie nadzwyczajnego szczytu w sprawie przeciwdziałania nadużyciom, jaki w ubiegłym roku zwołał papież, zapraszając do Watykanu przewodniczących episkopatów z całego świata. Mówiono wówczas, że brakuje przejrzystego dokumentu systematyzującego wszystkie wprowadzone przez Kościół procedury nt. walki z nadużyciami. Obecne vademecum wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Jest to kolejne ważne narzędzie na drodze zdecydowanej walki z nadużyciami w Kościele. Przypomina, że musimy kierować się prawdą i sprawiedliwością, ale jednocześnie trzeba stawiać na odpowiednią formację i prewencję. (abp Giacomo Morandi)

30-stronicowy tekst zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wyznacza konkretne zasady działania praktycznie od momentu otrzymania zgłoszenia o nadużyciu do zakończenia procesu. Vademecum przypomina o konieczności skrupulatnego i dokładnego zweryfikowania każdego potencjalnego przypadku nadużycia ze strony duchownych, nawet jeśli pojawił się on wyłącznie w mediach, sieciach społecznościowych czy zgłoszenie napłynęło z anonimowego źródła. Sekretarz watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary wskazuje, że vademecum będzie systematycznie aktualizowane o wszelkie nowe normy i zasady walki z nadużyciami, jakie będą się pojawiały w Kościele. Wszystko po to, by winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a w przyszłości takie przestępstwa nigdy więcej nie miały już miejsca.

Przeczytaj też >>> Adam Żak SJ: pedofilia w Kościele to problem czarnych owiec, ale i struktur [ROZMOWA]

W dokumencie nakazano branie pod uwagę także zawiadomień o czynach pedofilii składanych anonimowo; nie można ich z góry odrzucać. Kongregacja przypomniała o nienaruszalnej tajemnicy spowiedzi. Zaznaczyła zarazem, że spowiednik powinien przekonać osobę, która mówi o takich ciężkich czynach, by wykorzystała „inne drogi” przekazania informacji o tym, co się stało, by umożliwić zajęcie się tą sprawą.

W dokumencie Kongregacji Nauki Wiary zwrócono uwagę na to, że za pedofilię nie uważa się tylko przemocy fizycznej, ale także złożoną nieletniemu propozycję seksualną na przykład za pośrednictwem komunikatora. Jak zaznaczono, typologia takich przestępstw jest bardzo szeroka i obejmuje także „ekshibicjonizm, masturbację, produkcję pornografii, nakłanianie do prostytucji, konwersacje i propozycje o charakterze seksualnym poprzez środki komunikowania” – wyjaśniła kongregacja.

watykan

fot. EPA/ALESSANDRO DI MEO

W vademecum położony został nacisk na to, że sprawcy czynów pedofilii nie mogą być dalej „karani” przenoszeniem na przykład do innej parafii czy innej instytucji kościelnej. Tego typu praktyki stosowane były przez dziesięciolecia w Kościele w wielu krajach. „Należy tego unikać” – to jedna ze wskazówek w „Vademecum dotyczącym wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”.

Zobacz także
Wasze komentarze