fot. unsplash.com

Żydzi wzywają: jedności religii przeciwko nienawiści

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do jedności religii monoteistycznych w zwalczaniu nienawiści wezwał przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego, Ronald S. Lauder. Wygłosił on wykład podczas konferencji „Międzyludzkie braterstwo: żydowska refleksja nad współistnieniem”, odbywającej się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie z udziałem przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, wspólnoty żydowskiej i korpusu dyplomatycznego. Ma ona na celu rozwijanie dialogu między religiami Abrahamowymi.

W swym wystąpieniu Lauder podkreślił znaczenie wzajemnego szacunku i zrozumienia między wszystkimi religiami. Poparł ducha i wartości wyrażone w muzułmańsko-katolickiej deklaracji o braterstwie, podpisanej w Abu Zabi w lutym br. Dodał, że ten dokument zasługuje na poparcie ze strony „światowego Żydostwa”.

– Międzyludzkie braterstwo zawsze powinno kierować naszymi działaniami. Pojęcie międzyludzkiego braterstwa ma natychmiastowe implikacje w dzisiejszym świecie i naszych czasach. Po pierwsze musimy zwalczać nienawiść. Rasizm jest absolutnie niedopuszczalny. Musimy go wykorzenić. Antysemityzm jest absolutnie niedopuszczalny. Musimy go wyeliminować. Islamofobia jest absolutnie niedopuszczalna. Musimy ją usunąć. Ataki na wspólnoty chrześcijańskie i na poszczególnych chrześcijan są absolutnie niedopuszczalne. Musimy je powstrzymać i zapobiegać ich nawrotowi – stwierdził Lauder.

Wyraził przekonanie, że „kampania przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi, islamofobii i atakom na chrześcijan będzie nieskończenie bardziej skuteczna, jeśli będzie prowadzona wspólnie. Chrześcijanie powinni prowadzić obronę żydów i muzułmanów. Muzułmanie powinni prowadzić obronę chrześcijan i żydów. Żydzi powinni prowadzić obronę muzułmanów i chrześcijan. A wszyscy musimy wspólnie przeciwstawiać się rasizmowi”.

>>> Dlaczego żydzi praktykują obrzezanie?

Światowy Kongres Żydowski jest międzynarodową federacją organizacji i gmin żydowskich ze 115 krajów.

Zobacz także
Wasze komentarze