Niels Christian Hvidt – from the copyright holder, Niels Christian Hvidt/CC BY-SA 3.0/wikimedia commons

Grecka mistyczka już niedługo w Polsce! Kim jest Vassula Ryden?

11 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Grecka mistyczka już niedługo w  Polsce! Kim jest Vassula Ryden 

W ostatnią niedzielę maja 2020 roku odbędzie się w Krakowie w Tauron Arenie niecodzienne spotkanie  modlitewne z udziałem Vassuli RydenGrecka mistyczka po ponad 20 latach ponownie odwiedzi nasz kraj. W Polsce była dotychczas w 1994 i w 1996 r. Z jakim przesłaniem Vassula odwiedza narody na całym świecie? 

>>> Mała Arabka, mistyczka umiłowana przez Ducha Świętego [WIDEO]

Orędzia przekazane od Boga? 

Vassula Ryden urodziła się w 1942 r. w Kairze. W 1985 r. pod wpływem mistycznych doznań przeżyła głębokie nawrócenie. W tym czasie mieszkała wraz z mężem, pracownikiem organizacji działającej pod egidą ONZ (FAO), w Bangladeszu prowadząc ożywione życie towarzyskie w środowisku jej męża.  Była modelką, mistrzynią tenisa, uzdolnioną malarką. Jest poliglotką. Na co dzień posługuje się językiem angielskim. Vassula jest prawosławną Greczynką, ale przed 1985 r. nie uczestniczyła w życiu sakramentalnym, nie chodziła od wielu lat do cerkwi (poza ślubami znajomych czy chrztami jej synów). Przez długi czas mieszkała w Szwajcarii, obecnie przebywa w Grecji.  Od 1985 roku Vassula Ryden zaczęła zapisywać orędzia, które – jak twierdzi – otrzymuje od Chrystusa, Matki Bożej i Anioła Stróża. Ich treścią jest miłosny dialog Boga z człowiekiem, wezwanie ludzkości do powrotu do Stwórcy i prowadzenia prawdziwego życia w Bogu, jak również zjednoczenie Kościołów, zapowiedź bliskiego powrotu Jezusa i nadejście „drugiej Pięćdziesiątnicy”, co po gruntowej lekturze orędzi należy interpretować nie jako paruzję, lecz jako duchowe przebudzenie świata w mocy Ducha Świętego i nastanie nowej epoki łaski Bożej (analogicznie do proroctw fatimskich i tych z Medjugorje, zapowiadających epokę pokoju i zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi). Szczególną rolę mają w tym odegrać Rosja i cały „Dom na Wschodzie” (Kościół prawosławny) po nawiązaniu jedności z „Piotrem” (papieżem) i „Domem na Zachodzie” (Kościół katolicki) oraz nurt przebudzenia charyzmatycznego, który jest niczym innym, jak tylko wiernością Duchowi Świętemu działającemu w Kościele. W tym planie duchowego przebudzenia ludzkości mają też swoje poczytne miejsce bracia protestanci, będący częścią Mistycznego Ciała Chrystusowego. Niemniej, według orędzi Vassuli Pan żąda od nich szacunku i miłości wobec następcy Piotra, powrotu do stołu Eucharystii i uznania Najświętszej Maryi Panny za Matkę wszystkich ludzi. Jednym z ważnych motywów przesłań jest wezwanie do ujednolicenia daty Wielkanocy. Wątek ekumeniczny oraz wezwanie do odnowy charyzmatycznej są szczególnie wyraźnie obecne w orędziach „Prawdziwego Życia w Bogu”.

>>> „Każdej minuty możesz ocalić tysiące dusz”. Mistyczka zapisywała swoje rozmowy z Jezusem

Oto przykładowe fragmenty orędzi:  

„Ja nigdy nie chciałem, by Moje Ciało [Kościół] było podzielone, to wy Mnie rozdarliście! Wy zadecydowaliście o Moim Ciele! Wy doprowadziliście Mnie do paraliżu… Prawosławni!  Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO w Moich OczachJa nie robię żadnej różnicy. Mój Kościół to Moje Królestwo na ziemi, a Eucharystia jest życiem  Mojego Kościoła, tego Kościoła, który ja Sam wam dałem. Pozostawiłem wam jeden Kościół. Gdy tylko odszedłem, gdy ledwie się odwróciłem, aby odejść do Ojca, spustoszyliście Mój Dom! Zrównaliście Go z ziemią! A Moje stado błądzi to w lewo to w prawo. Jak długo jeszcze mam pić Kielich waszego podziału, kielich smutku i zniszczenia?”.

„Narysuj trzy żelazne pręty, zakończone główką. Przedstawiają one chrześcijan Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnych i protestantów. Pragnę, aby się ugięli i zjednoczyli. Ale te żelazne pręty są wciąż sztywne i nie mogą się same zgiąć. Będę więc musiał przyjść z Moim Ogniem i zstąpić na nie z mocą Mego Płomienia. Staną się giętkie, aby się zgiąć i stopić w jeden solidny pręt, a Moja Chwała napełni całą ziemię”. 

„Moim żarliwym pragnieniem jest to, by spotkał się Zachód ze Wschodem. Potrzeba Mi  połączenia się tych dwóch filarów Mojego Kościoła i wzmocnienia Go. Mój Kościół – wspierający się tylko na jednej kolumnie – nie może pozostać niewzruszony. Są dwie Siostry, które kocha Moja Dusza i w nich się raduje, choć otoczone są tłumem braci, którzy nie chcą słuchać. Módlcie się, Moi umiłowani, za Mojego Piotra; módlcie się za Patriarchę; módlcie się  za wszystkich Moich kapłanów…”. 

„Wylewam nieustannie Mego Ducha na całą ludzkość. Daję wizje waszym dzieciom, zsyłam na was deszcz Znaków i Łask. Od początku czasów wzbudzałem świętych i proroków, aby przypomnieć wam, że jestem Święty. Wszystkich was przygotowałem na ten Dzień, Dzień Mojego Oczyszczenia, w którym Mój Duch Ognia zostanie zesłany z mocą na was i zmyje  wszelkie niegodziwości. Mój Duch Ognia obmyje wszystko, co nie jest święte. Bądźcie przygotowani na ten Dzień i usłyszcie Mój Krzyk, usłyszcie Moją Skargę. Niech człowiek  roztropny zrozumie te Słowa: Powróćcie do Mnie, powróćcie, Ja jestem waszym Schronieniem. Rozpoznajcie Znaki. Rozpoznajcie Znaki Końca Czasów! Nigdy nie ustawajcie w  modlitwie. Sprawiajcie Mi radość, modląc się sercem”.

>>> Święta mistyczka, która była… singielką. Swoje stygmaty ukrywała przed światem

„Ja, Pan, ustanowię Nowe Zielone Świątki na samych podstawach Mojej Fundacji. Zjednoczę was wszystkich pod Jednym Pasterzem. Zgromadzicie się, stworzenia, a Ja ustanowię Moje  Królestwo. W Moim Domu zapanuje Pokój i Miłość. Odrodzi się Moje stworzenie i stanie się ponownie podobne do niewinnych dzieci – bez złośliwości. To będzie Wielki Powrót, Odrodzenie, Wołanie Pasterza, Nowe Zielone Świątki. Będzie jak na początku, kiedy powstawało chrześcijaństwo – niewinne dziecko, bez własnych interesów. Niech Moje stworzenie przeczyta ponownie o wezwaniu Samuela”.

Obecnie orędzia przekazywane są przez Vassulę Ryden na wszystkich kontynentach. Prawosławna mistyczka odwiedziła już ponad osiemdziesiąt krajów, głosząc przesłanie o Bożej miłości i jedności chrześcijanom wszystkich denominacji, jak również muzułmanom, żydom, buddystom i wyznawcom innych religii. Twierdzi, że Jezus nakazuje jej głosić wszędzie tam, gdzie jest zapraszana, nie czyniąc różnicy między chrześcijanami i niechrześcijanami. Jest przyjmowana przez biskupów i kapłanów katolickich, prawosławnych i anglikańskich, pastorów, rabinów, imamów, muftich i mnichów buddyjskich.  Przemawiała również na zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów.  

Trudny dialog ze Stolicą Apostolską 

W 1995 r. Kongregacja  Nauki Wiary, na czele której stał wówczas kard. J. Ratzinger, wydała notę, w której wyraziła szereg wątpliwości wobec niektórych treści występujących w orędziach i względem twierdzenia Vassuli  o ich Boskim pochodzeniu, zalecając wielką ostrożność ludowi Bożemu w tej sprawie i odradzając uczestnictwo w spotkaniach grup modlitewnych założonych przez Vassulę. Trzeba przyznać, że jednym z powodów zdystansowania się wobec misji Vassuli Ryden jest fakt, że nasza mistyczka należąca  do Greckiego Kościoła Prawosławnego – jak twierdzi – z polecenia samego Jezusa wzywa patriarchów Kościołów wschodnich do jedności z papieżem i systematycznie przystępuje do Komunii Świętej w Kościele katolickim (związane jest to z możliwością uczestniczenia w codziennej Eucharystii w krajach katolickich), co wywołuje zamieszanie wśród prawosławnych braci. W odpowiedzi na notę popierający Vassulę teolodzy i sama mistyczka rozpoczęli oficjalny dialog z Kongregacją, wyjaśniając większość zarzutów. Doszło nawet do spotkania Vassuli Ryden z kard. J. Ratzingerem. Intensywna korespondencja  pomiędzy stronami miała miejsce w latach 2000-2004. Rok później kard. J. Ratzinger został wybrany na papieża, a jego następcą w Kongregacji został nieżyjący już kard. W. Levada, który w liście z 2007 roku podtrzymał opinię noty z 1995 roku w nieco złagodzonej formie, jednocześnie przyznając, że wiele wątpliwości zostało wyjaśnionych w korespondencji Vassuli z Kongregacją Nauki Wiary. Kongregacja podtrzymała  zatem swoje stanowisko, sugerując, że orędzia są raczej owocem własnych  przemyśleń mistyczki niż głosem z nieba. Trzeba jednak przyznać, że sytuacja jest rozwojowa, jak w przypadku wydarzeń z Medjugorie. Dodajmy, że mimo trudności z uznaniem przesłań przez Stolicę Apostolską, jej misja cieszy się wielkim uznaniem i poparciem części biskupów i teologów (np. abp Frane Franic, bp Joao Evangelista Terra, o. Michael O’Carroll, o. Rene Laurentin).

>>> Matka Speranza – mistyczka, która ocaliła życie Jana Pawła II

Również wielu znamienitych i świątobliwych duchownych, takich jak sługa Boży o. Emilien Tardif, który określił ją mianem „autentycznej i szczerej mistyczki, przez którą przemawia Pan”, jak również o. John Abberton, znany angielski egzorcysta,  z wielką życzliwością odnosiło się do orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”. Należy dodać, że książki z orędziami  otrzymały zgodę władz kościelnych na druk w 2005 r. Nihil obstat udzielił biskup  Felix Toppo, z diecezji  Jamshedpur  w  Indiach, żarliwy zwolennik Vassuli, natomiast imprimatur  arcybiskup  Lipy Ramon C. Arguelles  z Filipin (trzy tomy orędzi zostały wydane również w języku polskim; są  też dostępne w Internecie na stronach: tlig.org oraz vassula.pl). Wątpliwości sformułowane przez notę z 1995 r. zostały wyjaśnione między innymi przez światowej sławy teologa o. prof. R. Laurentina, który gruntownie przebadał treść orędzi i w sposób wyrazisty wyjaśnił ich metaforyczny i symboliczny język, potwierdzając ich zgodność z katolicką doktryną oraz odrzucając zarzuty millenaryzmu czy panchrystianizmu. Systematyczna lektura całości orędzi – stwierdził teolog  pozwala przyjąć, że  zapowiadany „koniec czasów” i „bliski Dzień powrotu Chrystusa” nie ma nic wspólnego z millenarystycznymi przepowiedniami końca świata, lecz są proroctwem o „nowej Pięćdziesiątnicy” w Kościele, chwalebnym zjednoczeniu chrześcijan i nastaniu nowej epoki zrywającej z oświeceniowym racjonalizmem, naturalizmem i ateizmem, co pozwala je interpretować w świetle przesłania fatimskiego zapowiadającego nadejście nowej epoki pokoju i triumf Niepokalanego Serca Maryi. Również zarzut panchrystianizmu sformułowany przez notę jest – zdaniem o. Laurentina  chybiony, gdyż model zjednoczenia Kościoła nakreślony w orędziach „Prawdziwego Życia w Bogu” uwzględnia jedność wszystkich chrześcijan z papieżem, wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii i uznanie macierzyńskiej opieki Maryi oraz jej wstawiennictwa, jak również przyjęcie nauki o czyśćcu i praktyki modlitwy różańcowej przez wszystkich uczniów Chrystusa.  

fot. cathopic.com

Obrona papieża Franciszka  

Jednym z głównych elementów przesłania Vassuli Ryden jest wołanie o jedność Kościoła Chrystusowego „pod laską pasterską Piotra”. Dla naszej prawosławnej mistyczki papież jest biskupem na Stolicy Piotrowej ustanowionej przez samego Chrystusa. W licznych orędziach możemy znaleźć wezwanie do szacunku, miłości i posłuszeństwa wobec biskupa Rzymu.  Dlatego też krytyka papieża i bunt wobec niego wewnątrz Kościoła, brak posłuszeństwa biskupowi Rzymu ze strony niektórych kapłanów, biskupów i kardynałów są ostro piętnowane jako działanie zwodziciela i zdrada wobec samego Chrystusa.

Szczególnie mocno wybrzmiał w tym kontekście list Vassuli Ryden opublikowany 13 listopada 2019 r. i skierowany do zwolenników orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”, w którym grecka mistyczka stwierdziła, że krytyczne słowa Jezusa z orędzi skierowane do buntowników sprzeciwiających się papieżowi Janowi Pawłowi II odnoszą się również do przeciwników papieża Franciszka: „Bądźcie posłuszni Mojemu papieżowi bez względu na to, co nadejdzie. Pozostańcie mu wierni, a Ja udzielę wam łask i sił, których będziecie potrzebować. Przynaglam was, abyście byli mu wierni i trzymali się z daleka od każdego, kto buntuje się przeciwko niemu. Przede wszystkim nie słuchajcie nikogo, kto go odrzuca. Nigdy nie pozwólcie, aby wasza miłość do niego była nieszczera. Wkrótce staniecie wobec ciężkiej próby, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyliście. Moi wrogowie będą usiłowali kupić was sobie podstępnymi mowami. Demon już działa i zniszczenie jest blisko was. Papież będzie musiał wiele wycierpieć i dlatego wy wszyscy będziecie prześladowani, głosicie bowiem Prawdę i jesteście posłuszni Mojemu papieżowi”.

>>> Mistyczka uwolniona od demonów przez świętego Michała Archanioła

W liście tym Vassula stwierdza też, że „gdy Jezus mówi o Piotrze, mówi o następcach Piotra, o wszystkich papieżach, nie wykluczając żadnego z nich. Chrystus wiedział, że dzisiaj papież Franciszek będzie źle rozumiany i jego pozycja będzie podważana przez prześladowców, którzy nie zawahają się go osądzić i będą chcieli pozbawić go papiestwa. Złe języki plotkują nawet, że nie został wybrany w sposób legalny i że nielegalnie zasiada na Stolicy Piotra!”  podkreśla Vassula. Do zwolenników głoszonych przez nią orędzi kieruje natomiast szokujące słowa: „Proszę, aby wszystkie osoby z naszych grup „Prawdziwego Życia w Bogu”, które są przeciwko papieżowi Franciszkowi, który został wybrany przez Chrystusa, powstały i je natychmiast opuściły! Odejdźcie z naszych grup modlitewnych, z naszych rekolekcji i pielgrzymek, ponieważ jesteście jak gangrena w Ciele Chrystusa! Słucham tylko tego, co Chrystus mówi o Papieżu i nie słucham tych, którzy twierdzą, że wiedzą najlepiej bez względu na to, kim są”. Zdumiewające jest to, z jak wielką miłością i szacunkiem prawosławna mistyczka mówi i pisze o papieżu i broni jego uniwersalnej misji apostolskiej, zachowując podobną życzliwość względem patriarchów Kościołów prawosławnych, a zwłaszcza patriarchy Bartłomieja I z Konstantynopola…  

Niels Christian Hvidt – from the copyright holder, Niels Christian Hvidt/CC BY-SA 3.0/wikimedia commons

Badając proroctwa i rozeznając, co mówi Duch Święty do Kościołów 

Niewątpliwie uznawanie (bądź nie!) tzw. objawień „prywatnych” (jakkolwiek niefortunnie brzmi to zwyczajowe określenie) nie stanowi kryterium orzekania o ortodoksyjności lub jej braku w wierze chrześcijańskiej.  Tym kryterium jest Pismo Święte interpretowane w nurcie Tradycji Kościoła apostolskiego i w jedności z jego urzędem nauczycielskim. Nie zmienia to faktu, że otwartość na Boże natchnienia i wezwania kierowane przez Ducha Świętego do Kościołów i pojedynczych wierzących mają ogromny wpływ na jakość wiary i osobiste uświęcenie. Boskie wezwanie do tego, aby słyszeć Boży głos w swoim sercu, pozostaje na zawsze aktualne: „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa” (Ps 95,7-8). „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,19-21). „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2,7). 

***

Autor tekstu: dr Mariusz Maciak (KUL, UKSW), członek Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Świadectwo angielskiego kapłana i egzorcysty, o. Johna Abbertona, nagrane podczas pielgrzymki „Prawdziwego Życia w Bogu” (TLIG): 

Zobacz także
Wasze komentarze