Komentarz do Ewangelii, 28 maja 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego»” (Mk 10, 23-25). 

 

Ewangelia bardzo o mnie. Choć wydaje mi się, że o nas. Jesteśmy bogaci na różne sposoby. Nie tylko chodzi o kasę. Być może mamy wspaniałą: rodzinę, współbraci, przyjaciół, talenty, zdrowie, czas. To nasze bogactwo, choć również mamy inne. Czuję się tu przestrzegany przez mojego ulubionego ewangelistę – Marka. „Ucho igielne” to jedna z nocnych bram w Jerozolimie. Była otwierana dla nocnych przybyszów. Wąska, z ledwością mieścił się w niej wielbłąd. Aby mógł przez nią przejść, trzeba było z niego zdjąć bagaże. Tymi bagażami mogą być nasze bogactwa: jeśli się nimi nie podzielimy, a zatrzymamy tylko dla siebie. 

Zobacz także
Wasze komentarze