fot. unsplash

W ten dzień wielu podejmuje dzieło duchowej adopcji

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dogmat o „Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” został ogłoszony bullą Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. (treść dogmatu)

W tym szczególnym dniu, 8 grudnia, w wielu kościołach i wspólnotach w uroczysty sposób podejmuje się duchową adopcję dziecka poczętego. To wielkie i niezwykle potrzebne dzieło modlitewne rozpoczyna się od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Warunkowo można składać przyrzeczenie adopcyjne również prywatnie, przed krzyżem lub świętym obrazem.

Fot. cathopic

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia…
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu,
Amen.

Do codziennych obowiązków osoby, które podjęła się tego dzieła należą: jedna tajemnica Różańca Świętego, dobrowolne postanowienia oraz codzienna modlitwa:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Złożenie przyrzeczenia powinny poprzedzać rekolekcje, dni skupienia lub przynajmniej ustna informacja na temat praktyk Duchowej Adopcji. Duchową adopcję podejmuje się w różne dni roku, często związane są one z kultem Matki Bożej. Oprócz 8 grudnia, to między innymi 25 marca, czyli Uroczystość liturgiczna Zwiastowania Pańskiego; znana też jako Dzień Świętości Życia.

modlitwa

fot. Cathopic

>>> Można umrzeć z tęsknoty. Widzieliśmy „1800 gramów” [RECENZJA]

Szczegółowych informacji na ten temat warto zasięgać u duszpasterzy i w parafiach.

Zobacz także
Wasze komentarze