anioł

fot. cathopic

5 mało znanych faktów o Aniołach Stróżach, których dotąd nie znałeś

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Aniołowie Stróżowie to nie istoty rodem z opowiadań dla dzieci. To prawdziwe, duchowe byty, które każdego dnia nas chronią i prowadzą. Oto 5 mało znanych faktów dotyczących ich istnienia i działania.

Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. To właśnie od niego uzyskuje duchową ochronę każdego dnia. Prawdę o Aniołach objawił już  Jezus, który powiedział:

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. [Mt 18, 10]

>>> Jak szybko poruszają się anioły? 

Jest to jednak rzeczywistość, z której tak naprawdę niewielu z nas zdaje sobie sprawę. Często to przecież dzieciom opowiada się, że nie muszą bać się chociażby ciemności, bo ich Anioł Stróż zawsze je obroni. Czego nierzadko sobie nie uświadamiamy to faktu, że są oni cały czas dla nas dostępni, gotowi nieść swoją pomoc kiedy tylko się o nią zwrócimy.

1. Prawdziwa misja

Misją, którą Bóg powierzył Aniołom Stróżom do spełnienia jest ochrona człowieka i prowadzenie go w taki sposób, aby całym swoim życiem zbliżał się do Nieba.

fot. pixabay

2. Imię Anioła

Tak, nasi Aniołowie Stróżowie mają swoje imię nadane im przez Boga. Kościół wskazuje jednak, aby odrzucić zwyczaj nadawania aniołom szczególnych imion, z wyjątkiem imion Michała, Gabriela i Rafała, które występują w Piśmie Świętym.

>>> Jak ma na imię Twój Anioł Stróż? 

3. Kto może zostać Aniołem Stróżem

Aniołowie Stróżowie są niematerialnymi bytami posłanymi przez Boga do sprawowania nad człowiekiem opieki i prowadzenia go na ścieżce do Nieba. Po swojej śmierci nie zostaniesz więc nagle Aniołem Stróżem innego człowieka.

4. Mowa Anioła

Tak, Aniołowie Stróżowie komunikują się z nami. Nie robią tego jednak w sposób możliwy dla człowieka. Zazwyczaj wykorzystują do tego nasze myśli, przywoływane wspomienia czy obrazy, które widzimy przed swoimi oczyma.

5. Anioły tylko dla wybranych?

Każdy ma swojego Anioła Stróża. Nie jest ważne czy dana osoba wyznaje wiarę w Chrystusa, Allaha czy w ogóle uznaje, że Boga nie ma. Niezależnie od tego i tak Bóg oddał ją pod opiekę Anioła, który stara się prowadzić człowieka tak, aby nieustannie zbliżał się do Nieba.

Zobacz także
Wasze komentarze