Chotyniec, 07.01.2017. Msza œwiêta w greckokatolickiej cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Przenajœwiêtszej Bogurodzicy w Chotyñcu, 7 bm. Zgodnie z kalendarzem juliañskim wierni obrz¹dku wschodniego obchodz¹ dzisiaj pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia. (dd/cat) PAP/Darek Delmanowicz ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Bo¿e Narodzenie prawos³awnych i wiernych innych obrz¹dków wschodnich***

Ukraina: biskupi grekokatoliccy przeciwko ideologii gender

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ideologia gender sprzeciwia się wierze, „równocześnie nie odpowiadając nawet obiektywnym danym naukowym”, oświadczył synod grekokatolicki Ukrainy. Biskupi wydali na ten temat 11-stronicowy list skierowany do całego duchowieństwa i do wszystkich świeckich.

W tekście hierarchowie zaznaczają, że ludzka seksualność stanowi dar Boży dla każdej osoby. Próby zatarcia naturalnego wyrażania się tejże cechy poprzez tworzenie rodziny stanowią „nadużycia wolności”. Niemożliwym jest więc tak naprawdę, promowane przez ideologię gender, „wybieranie własnej seksualności”.

Biskupi podkreślają również, iż nowe teorie „wprowadzają niebezpieczny chaos w ludzkie relacje”, przyjmując równocześnie „charakterystyki myśli totalitarnej”. Jako odpowiedź biskupi proponują edukację, która pozwoli zobaczyć prawdziwy sens oraz motywy niektórych idei, oraz współpracę w chronieniu ludzkiej godności.

W swoim liście biskupi odnoszą się także do myśli papieża Franciszka wyrażonej w Gruzji, aby na wojnę ideologiczną przeciwko małżeństwu odpowiedzieć wzmocnieniem tej instytucji. Za Ojcem Świętym wskazali więc na konieczność wzmożenia wysiłków w celu powstrzymania plagi rozwodów.

Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Ukraina: biskupi grekokatoliccy przeciwko ideologii gender
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze