komentarz do Ewangelii

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące komentarz do Ewangelii

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewagnelii, 9 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 6 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 29 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: »Jest sześć dni,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 26 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 25 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 21 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus, przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich: »Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 14 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: »Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział: »Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 1 października 2018

Z Ewangelii na dziś: „Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 września 2018

Z Ewangelii na dziś: „Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 24 września 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 września 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 14 września 2018

Z Ewangelii na dziś: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 września 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 23 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego” (Mk 10, 7-12).    

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 14 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 13 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje: Od kogo królowie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami;

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 9 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy powstały wszystkie owe

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 4 sierpnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan:

Czytaj dalej